[Sandbox] การทดสอบอุปกรณ์ 2.0 สิ้นสุดแล้ว

ผู้การทุกท่าน!

ตั้งแต่ 2 มิถุนายน เราได้ทำการทดสอบสำหรับการเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ครั้งใหญ่นี้ในเซิฟเวอร์ Sandbox ของเรา รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถอ่านได้ในบทความที่ผ่านมาของเรา

เกี่ยวกับอุปกรณ์ 2.0

การทดสอบครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว และเราขจอขอบคุณผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมการทดสอบนี้ Sandbox ช่วยเราออกแบบลูกเล่นและระบบไปพร้อมกับผู้เล่น และเราไม่สามารถทำได้หากขาดความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เล่น

หลังจากนี้จะมีแบบสำรวจสอบถามให้ แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะต้องทำการทดสอบครั้งที่ 2 สำหรับระบบอุปกรณ์ใหม่ในเซิฟเวอร์ Sandbox อีกครั้ง เราจะเสนอแผนการปรับเปลี่ยนและแก้ไขระบบอุปกรณ์ให้ผู้เล่นได้ลองทดสอบในการทดสอบครั้งที่ 2 นี้

และอีกครั้ง เราขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบนี้ เรากำลังดำเนินการมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้และจะเข้าในบัญชีของผู้ที่ร่วมทดสอบเร็วๆนี้

และพบกันในสนามรบ!

ปิด