[วีดีโอ] Developer Diaries: ปรับสมดุลใหม่

ผู้บัญชาการ,

อัพเดท 9.20 นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใหม่ใน World of Tanks. ไปดูวีดีโอนี้เพื่อหาคำตอบกันในเรื่องของการปรับสมดุล.

ปิด