โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

อัพเดทสื่อใหม่: SU-100

ข่าว
ในภาษาอื่น: en zh-tw ja

Tank Commanders,

This month's wallpaper shows the SU-100 rumbling down the battlefield's difficult terrain in search of a new spot to deploy after finishing off its foe.

This impressive image comes with a calendar version as well, so get it (or both) if you like!

 


Calendar

Poster

 

ปิด