Critical Tanker: M48A1 Patton

ผู้บัญชาการ!

แม้แต่ตอนเขาหลับ, Catton ก็ยังฝันถึงรถถัง ในครั้งนี้ เขามีความศรัทธาปรากฎในฝันเค้า

คุณหาจุดอ่อนพบไหม?

ปิด