Catton Comic - ตอนที่ 4

 ผู้บัญชาการ,

รถถังที่อยู่เฉยๆที่จุดเกิด และ Catton สงสัยในเรื่องนี้ ผู้บัญชาการรถถังนั้นเกิดปัญหารึ?

ไปดูได้ในตอนที่ #4 ในการสำรวจปริศนานี้!


อ่านตอนที่ #4!

ปิด