โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

รีเพลย์การรบ:จงระวัง!

ท่านผู้บัญชาการ,

ความเสียหายจากการใช้งานโปรแกรมเสริมในการใส่สิ่งอันตรายลงในรีเพลย์ได้ถูกค้นพบแล้ว โค๊ดนี้จะทำการอัตโนมัติเมื่อเปิดรีเพลย์ผ่านทางตัวเกม  นี้หมายถึงระบบของท่านอาจจะเสี่ยงในการดาวน์โหลดรีเพลย์ที่ดัดแปลงนี้จากทางอินเตอร์เน็ต

เราได้ค้นพบ และจะทำการแก้ไขในอัพเดท 9.5 สำหรับ World of Tanks.

เราขอให้ท่านพึงระวังในการดาวน์โหลดรีเพลย์ที่ส่งมาจากผู้เล่นผ่านทางฟอรั่มทางการ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ารีเพลย์นั้นๆมาจากคนที่ท่านรู้จัก โปรดระวัง ในการดาวน์โหลดและใช้งาน  ท่านควรใส่ใจทุกๆครั้งที่ท่านทำการดาวน์โหลดรีเพลย์

ขอบคุณท่านที่เข้าใจในสถานการณ์นี้

ปิด