ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ผู้บัญชาการ,

โปรดทราบว่า จะมีการปิดปรับปรุง บนเซิฟเวอร์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เริมตั้งแต่ 04:00 เวลาไทย โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

ขออภัยในความไม่สะดวก!

ปิด