โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[คอลัมน์ภาพประกอบ] Sisterhood of Steel โดย Shibafu #7: AMX 40 มาแล้ว!

ข่าว
ในภาษาอื่น: en zh-tw ja

Illustration Column III: Sisterhood of Steel feat. Shibafu #7 Released!

Tank Commanders!

This latest illustration column is a collaboration between World of Tanks and Shibafu, a popular Japanese illustrator known for his unique style and detailed portrayal of weapons.

The seventh illustration features a tank popular among players for its unique look, the Tier IV French light tank, the AMX 40!

We've prepared a wallpaper version, so feel free to decorate your desktop with this illustration.

Enjoy!

 

 

Go to the Download Page of "Illustration Column III: Sisterhood of Steel feat. Shibafu Part 07"

 


คอลัมน์ภาพ

ปิด