ความท้าทายสุดสัปดาห์!

ผู้บังคับการ,

เข้าร่วมการรบสุดสัปดาห์นี้และรับ ยุทธปัจจัยระดับพรีเมียม จากการทำ ภารกิจสบาย ๆ เหล่านี้! ทำใจให้สบาย, สนุกสนานกับเกม, และทำภารกิจท้าทายสุดสัปดาห์ให้สำเร็จ

ไฮไลท์:

 • ภารกิจสบายๆจะมอบยุทธปัจจัยให้คุณดังนี้:
  • ชุดดับเพลิงอัตโนมัติ
  • ชุดปฐมพยาบาลใหญ่
  • ชุดซ่อมแซมใหญ่

 

[ภารกิจ] ความท้าทายสุดสัปดาห์

กิจกรรมเริ่ม: 26 สิงหาคม 2022 (วันศุกร์) เวลา 12:00 น.

กิจกรรมสิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2022 (วันจันทร์) เวลา 12:00 น.

 • ภารกิจการรบ: ความท้าทายสุดสัปดาห์ #1
 • ภารกิจการรบ: ความท้าทายสุดสัปดาห์ #2
 • ภารกิจการรบ: ความท้าทายสุดสัปดาห์ #3
ภารกิจการรบ: ความท้าทายสุดสัปดาห์ #1

รายละเอียด:

 • เข้าร่วม 3 การรบ
 • สร้างความเสียหายให้กับพาหนะของศัตรูอย่างน้อย 3 คัน

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
 • พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 •  1 x ชุดดับเพลิงอัตโนมัติ
ภารกิจการรบ: ความท้าทายสุดสัปดาห์ #2

รายละเอียด:

 • เข้าร่วม 3 การรบ
 • ป้องกันความเสียหายอย่างน้อย 2 เท่า ของค่าความทนทานของพาหนะของคุณ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
 • พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 •  1 x ชุดปฐมพยาบาลใหญ่
ภารกิจการรบ: ความท้าทายสุดสัปดาห์ #3

รายละเอียด:

ทำภารกิจ ความท้าทายสุดสัปดาห์ #1 และ #2 ให้ครบภารกิจละ 3 ครั้ง

เงื่อนไข:

 • เข้าสู่ระบบ
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 •  3 x ชุดซ่อมแซมใหญ่
ปิด