นี่ถือได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ของทีม World of Tanks ซึ่งเพลงใหม่ๆจะถูกนำมาบรรเลงโดยวงดุริยางค์แห่งกรุงปรากซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์เพลงทหารสำหรับรถถังที่จะสมจริงที่สุดสำหรับแผนที่แต่ละแห่ง โดยใช้แรงบรรดาลใจจากเพลงจากทั่วทุกมุมโลก เพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เหมาะสมกับในแต่ละภูมิภาคของแผนที่

 

โบนัส

 

ก่อนการอัพเดท 1.0

 

ปิด