อัปเดท 1.16.1: การทดสอบทั่วไปครั้งที่ 4 พร้อมแล้ว!

ผู้บังคับการ,

การทดสอบทั่วไป 4 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เข้าร่วมการทดสอบและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ!

 • การทดสอบทั่วไปทำงานอย่างไร
 • ตัวการทดสอบ
การทดสอบทั่วไปทำงานอย่างไร

คุณยังใหม่สำหรับการทดสอบใช่ไหม? ดูคู่มือที่มีประโยชน์ของเราสำหรับการทดสอบทั่วไป

คุณสมบัติ: วันที่ตัดรอบคือวันที่ 14 มีนาคม ฉะนั้นผู้เล่นทุกคนที่ลงทะเบียนก่อนเวลา 03:59 น. ของวันที่ 13 มีนาคม สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้

ความคิดเห็น:  โปรดแจ้งรายงานข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทั่วไปในส่วน "คำติชม(Feedback)" ใน Discord ของเรา

ตัวการทดสอบ

ในการเข้าร่วมการทดสอบโดยใช้ Wargaming.net Game Center ให้ใช้ ลิงค์นี้

 • Wargaming.net Game Center จะดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด
 • เริ่มเล่น!

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WARGAMING.net GAME CENTER

รายการการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น [การทดสอบทั่วไป 4]

ขยาย

การเปลี่ยนแปลงหลัก

โหมด "ศิลปะแห่งยุทธศาสตร์"

สำหรับรูปแบบ 1v7 ค่าของการป้องกันบางส่วนได้เปลี่ยนไป:

 • ลดค่าความทนทานของเครื่องพ่นไฟเป็น 1,500 HP.
 • ลดค่าความทนทานของป้อมปืนกลเป็น 1,800 HP.
 • ลดค่าความทนทานของป้อมปืนเป็น 2,600 HP.

จำนวนของเครื่องพ่นไฟ, ปืนต่อต้านอากาศยาน, และป้อมปืนกล ถูกลดจำนวนลงเหลือเพียงอย่างละ 1 ชิ้น เท่านั้น

ปัญหาที่ได้รับแก้ไขและการปรับปรุง

โหมด "ศิลปะแห่งยุทธศาสตร์"

 • แก้ไขปัญหาการกำหนดค่าพาหนะไม่สลับระหว่างการนับถอยหลังก่อนการรบเมื่อใช้เมาส์
 • แก้ไขปัญหาของตัวบ่งชี้ความทนทานที่เน้นการป้องกันที่ถูกทำลายเป็นสีแดงเมื่อการป้องกันกลับเข้าสู่รัศมีวงกลมของผู้เล่นอีกครั้ง
 • Fixed the issue of some players on the Tankers team not being displayed when playing as the Strategist in the 1v7 format.
 • แก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นบางคนในทีม นักขับรถถัง ไม่แสดงเมื่อเล่นเป็น นักยุทธศาสตร์ในรูปแบบ 1v7
 • แก้ไขปัญหาสถิติประสิทธิภาพการต่อสู้ไม่แสดงในหน้าต่างผลการรบ
 • Fixed the issue of camera movement and vehicle control difficulties occurring when playing as the Strategist with an SPG in the squad.
 • แก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวของกล้องและความยากลำบากในการควบคุมยานพาหนะที่เกิดขึ้นเมื่อเล่นเป็น นักยุทธศาสตร์ โดยมี SPG ในทีม
 • แก้ไขปัญหาตัวเลือกโหมดการต่อสู้ไม่ทำงานในโรงรถเมื่อผ่านด่านที่สี่ของค่ายฝึก
 • แก้ไขปัญหาในรายงานเกมที่จำนวนครั้งที่ควบคุมยานพาหนะโดยตรงปรากฏต่ำกว่าจำนวนครั้งที่ถอนการควบคุมโดยตรงของยานพาหนะ
 • แก้ไขปัญหาการแสดงอันดับไม่ถูกต้องในบางกรณี
 • แก้ไขปัญหาระยะการมองเห็น ระยะการตรวจจับ และการวาดวงกลมไม่แสดงบนแผนที่ย่อหลังจากการทำลายของยานพาหนะ
ย่อลง
ปิด