อัพเดท 1.13: การทดสอบทั่วไป รอบที่ 2 พร้อมแล้ว

การทดสอบทั่วไป 1.13 พร้อมอ่างเต็มเปี่ยมแล้ว, ผู้บังคับการ!

การทดสอบทั่วไปให้ข้อเสนอแนะที่มีค่าแก่เรา ซึ่งช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวการอัปเดตไปยังเซิร์ฟเวอร์หลัก การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ถึงคุณค่าและประโยชน์ต่อ World of Tanks และผู้เล่น แต่ยังมีคำถามอีกหลายข้อที่ยังต้องการคำตอบ

เราขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณจนถึงตอนนี้ และบอกคุณเกี่ยวกับ  การเพิ่มกลไกการสร้างความเสียหายด้วยกระสุนหัวระเบิด(HE) ซึ่งเราต้องการเพิ่มใน การทดสอบทั่วไป 2(CT2) เราพร้อมที่จะตอบคำถามที่พบบ่อยและพิจารณาข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีให้กับเรา

อะไรที่เปลี่ยนไปในการทดสอบทั่วไปรอบที่ 2(CT2)?

 สาระสำคัญ

การเจาะที่มีประสิทธิภาพของกระสุนหัวระเบิด(HE) หลังจากผ่านเกราะแบบเว้นระยะจะลดลง ในกลไกเวอร์ชันก่อนหน้า การเจาะเกราะที่ลดลงขึ้นอยู่กับความหนาของแผงเกราะเสริม ตอนนี้การลดลงจะขึ้นอยู่กับความหนาของแผงเกราะเสริมและตัวคูณ


เป้าหมายหลักของเราตั้งแต่ Sandbox แรก คือการลดความเสียหายที่ทำกับรถถังในแนวหน้า และเราทำได้ ตอนนี้ เราต้องการสร้าง สมดุลระหว่างโอกาสในการเจาะเกราะและจำนวนความเสียหาย ที่ทำกับพื้นที่ที่เปราะบางมากขึ้นบนพาหนะที่มักจะถูกหุ้มด้วยเกราะแบบเว้นระยะ (เช่น แผงเกราะเสริม, ชิ้นส่วนภายนอก, และตีนตะขาบ เป็นต้น)

ความน่าจะเป็นที่จะเจาะเกราะหลักหลังจากกระสุน HE เจาะแผงเกราะเสริมจะลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพาหนะที่มีเกราะด้านข้างที่อ่อนแอ ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับความเสียหายจำนวนมากเมื่อถูกเจาะโดยกระสุน HE จะลดลงด้วย

การเจาะที่มีประสิทธิภาพของกระสุน HE หลังจากผ่านเกราะแบบเว้นระยะ จะลดลงตามความหนาของเกราะแบบเว้นระยะ คูณสามตัวอย่างเช่น:

 • ในการทดสอบทั่วไป รอบที่ 1(CT1) กระสุน HE ที่มีการเจาะ 100 มม. เมื่อมันผ่านเกราะแบบเว้นระยะ 20 มม. เหลือให้เจาะเกราะหลัก 80 มม.
 • ในการทดสอบทั่วไป รอบที่ 2(CT2) กระสุน HE ที่มีการเจาะ 100 มม. หลังจากผ่านเกราะแบบเว้นระยะ 20 มม. จะถูกทิ้งให้มีการเจาะเกราะหลัก 40 มม.

 สาระสำคัญ

* เราอาจต้องทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกับตัวคูณนี้ในระหว่างการทดสอบทั่วไปเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

โปรดทราบว่า อาจต้องใช้เวลาในการกำหนดค่าตัวบ่งชี้การเจาะตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ การเจาะของแผงเกราะเสริมและชิ้นส่วนภายนอกอาจทำงานไม่ถูกเสมอไปต้องในระหว่าง CT2

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริงอย่างไร?

การแนะนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปืนใหญ่และกลไกกระสุน HE จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของเกมทั้งหมด เราเข้าใจความคิดเห็นและข้อกังวลของคุณ และจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตเมื่อมีการใช้กลไกใหม่ในเกม

เราจะเปรียบเทียบเกณฑ์สถิติสำหรับพาหนะแต่ละกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเสียหาย, ประสิทธิภาพ, ความเสียหายจากรถถัง, ฯลฯ และพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นสำหรับพาหนะแต่ละคันหรือกลุ่มของพาหนะ กระบวนการจะประกอบด้วยสามขั้นตอน:

 1. รวบรวมสถิติ จากเซิฟเวอร์ที่ใช้งานจริง
 2. การระบุพาหนะเฉพาะ ที่ต้องมีการแก้ไข
 3. การจัดเตรียมและทดสอบการแก้ไขเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงของกระสุนหัวระเบิด(HE)

 • พาหนะระดับกลางและระดับล่างที่ใช้กระสุน HE เป็นหลัก ในปัจจุบัน มีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่วกับยานเกราะเหล่านี้จาก Sandbox และ CT1 เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคุณลักษณะด้านสมรรถนะของพาหนะเหล่านี้ เราจะติดตามสถานการณ์อย่างระมัดระวังหลังการเปิดตัวและดำเนินการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น
 • การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการรบของพาหนะที่ใช้กระสุน HE  ข้อมูลปัจจุบันจากการทดสอบทั่วไปแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของเรามีผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของพาหนะเหล่านี้ ดังนั้น เราจะคงไว้เช่นนี้ในเวอร์ชันที่จะปล่อยออกมา แต่ยังคงตรวจสอบแยกเฉพาะตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของพาหนะแต่ละคันอย่างระมัดระวังหลังจากการเปิดตัว
 • รถถังหนัก โดยเฉพาะ Object 279 และ Chieftain ความเสียหายหลักที่สร้างให้กับพาหนะเหล่านี้ไม่ได้มาจากกระสุน HE ดังนั้น ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรบของพาหนะเหล่านี้ควรน้อยที่สุด การทำความเสียหายบนเกราะด้านหน้าของพาหนะด้วยกระสุน HE จะยากขึ้น แต่นี่เป็นผลลัพธ์ที่ถูกคาดหวังจากมุมมองการออกแบบ

การเปลี่ยนแปลงของปืนใหญ่อัตตาจร (SPG)

 • ค่าการเจาะเกราะสำหรับกระสุน HE ทางเลือก โดยทั่วไปแล้ว SPG ไม่มีการเบี่ยงเบนหรือการเพิ่มของประสิทธิภาพ เราจะพิจารณาค่าการเจาะเกราะของกระสุน HE ทางเลือกเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงใช้งานได้ เทียบได้กับกระสุน HE มาตรฐาน เราต้องการรักษาความเท่าเทียมกันในการใช้กระสุน HE และไม่ทำให้อันใดดันหนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่มีแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับศักยภาพในการทำให้มึนงงของกระสุนมาตรฐาน แน่นอน การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่สำคัญดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ SPG แต่ละแบบทั้งในระหว่างการทดสอบทั่วไปและหลังการปล่อย
 • ภารกิจส่วนตัว เรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อความซับซ้อนของภารกิจส่วนตัว เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดเฉพาะและระดับของการเปลี่ยนแปลงหลังการเปิดตัว เราจะรวบรวมข้อมูลและทำการแก้ไขตามความจำเป็น
 • กลไรทางเสียงและกลไกอื่นๆ ในปัจจุบัน กลไกสองในสามกลไกสำหรับการต่อต้านปืนใหญ่นั้นมีให้สำหรับผู้เล่นโดยค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้คือวิถีกระสุนที่สว่างและเครื่องหมายพื้นที่การยิงในแผนที่ย่อ กลไกที่สามพร้อมใช้งานในฐานะผู้บังคับการ เราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการมอบทักษะนี้ให้กับพลวิทยุ แต่ไม่ใช่พาหนะทุกคันที่มีพลวิทยุ และในกรณีเหล่านั้น บทบาทจะมอบให้ผู้บังคับการ อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าผู้บังคับการเป็นพลรถที่ยุ่งที่สุดในขณะนี้ และสิ่งนี้จะบังคับให้ผู้เล่นเลือกระหว่างความสามารถที่มีประโยชน์อื่นๆ นี่คือเหตุผลที่เรากำลังดำเนินการปรับปรุง พลรถ 2.0 อย่างมุ่งมั่น ความพยายามของเรายังมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณงานของพลรถอีกด้วย
 • SPG ในสายสหรัฐฯ เราจะทำการปรับเปลี่ยน M44 ก่อนปล่อย จากนั้นเราจะตรวจสอบสถิติสำหรับปืนอัตตาจรอเมริกันคันอื่นๆ และทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น

เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณในการทดสอบและอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอมากกว่าที่เคย เข้าร่วม CT2 และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ!

 • การทดสอบทั้วไปทำงานอย่างไร
 • ตัวทดสอบทั่วไป
การทดสอบทั้วไปทำงานอย่างไร

คุณยังใหม่ในการทดสอบใช่หรือไม่? ดูคู่มือการทดสอบต่างๆของเราซิ

คุณสมบัติ: วันที่ตัดสิทธิ์คือวันที่  18 พฤษภาคม, ผู้เล่นทุกคนที่ลงทะเบียนก่อน 03:59 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม  สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้

ความคิดเห็น: โปรดแจ้งข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเวอร์ชันทดสอบในหัวข้อพิเศษในฟอรัมของเรา

ตัวทดสอบทั่วไป

หากต้องการเข้าร่วมการทดสอบโดยใช้ Wargaming.net Game Center ให้ใช้ ลิงก์นี้

 • Wargaming.net Game Center(WGC) จะดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
 • เริ่มเล่นได้เลย!

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WARGAMING.net GAME CENTER

รายการการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น [การทดสอบทั่วไปรอบที่ 2]

ขยาย

การเปลี่ยนแปลงหลัก

การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง 

 • ค่าสัมประสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นของการเสียการเจาะเกราะสำหรับกระสุนหัวระเบิด(HE) ที่ยิงโดยรถถังและยานพิฆาตรถถัง ได้ถูกนำมาใช้ เมื่อโต้ตอบกับสิ่งกีดขวางที่ทำลายได้ (ชิ้นส่วนภายนอก, แผงเกราะเสริม) การเจาะเกราะของกระสุน HE จะลดลงตามค่าที่เท่ากับความหนาของสิ่งกีดขวางสามเท่า
 • แก้ไขปัญหาของพลรถอเมริกันหรืออังกฤษที่ได้รับการเกณฑ์ (พลรถที่ได้รับจากภารกิจที่เสร็จสิ้นหรือแลกกับชิ้นส่วนประจำชาติ) ที่มีสกินพลรถแบบโซเวียต

 • แก้ไขปัญหาเนื่องจากข้อความ "เลือกรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครเป็นรางวัลสำหรับด่านที่เสร็จสิ้น " แสดงในหน้าต่าง บัตรผ่านการรบ หลังจากเลือกรูปแบบ 3D ที่ไม่ซ้ำใคร
 • แก้ไขการแสดงค่าความเสียหายที่ไม่ถูกต้องของกระสุนเจาะเกราะ(AP) M111 และกระสุนหัวระเบิด(HE) M101M2 ในปืน 155 มม. M1918M1 ของ M12 (ปืนใหญ่อัตตาจรจากสหรัฐฯ)
 • แก้ไขปัญหาการแปลเป็นภาษา
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ย่อลง
ปิด