[กิจกรรม)นับถอยหลังสู่ 1.0 - สัปดาห์ที่3

ผู้บัญชาการ!

ดังที่คุณได้ทราบ อัปเดต1.0 จะใช้งานในเดือนมีนาคมนี้ และเพื่อช่วยคุณฆ่าเวลา เราจึงมีกิจกรรมที่จะนับถอยหลังสู่งานนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมเป็นต้นไป

นี้คือ สัปดาห์ 3 ของการนับถอยหลัง และเรายังมีกิจกรรมสุดท้ายไว้ในการนี้ ได้เวลาของการทำงานในภารกิจ เพื่อรับรางวัลดีๆกันแล้ว ไปดูรายละเอียดด้านล่าง!

รางวัลหลัก

ขยาย
 • 2 ช่องโรงรถ
 • 15x Improved Combat Rations
 • 15x Onigiri
 • 15x Case of Cola
 • 15x Extra Combat Rations
 • 15x Chocolate
 • 15x Strong Coffee
 • 15x Buchty
 • 15x Coffee with Cinnamon Buns
 • 15x Pudding and Tea
 • 15x Bread with Smalec

ในการรับรางวัลหลักที่คุณต้องการ ในการรับรางวัลทั้ง 3 สัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามเฉพาะ ความยากของ Private ที่ต้องการ นีั้หมายถึง คุณจะได้รับรางวัลหลัก แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลใดๆสำหรับภารกิจ Veteran 

ย่อลง

รางวัลสัปดาห์ที่ 3 

Private

Veteran

สะสมห้า Private Tokens เพื่อรับ:

 • 10 Large Repair Kits
 • 10 Large First Aid Kits
 • 10 Automatic Fire Extinguishers
 • 5 '+100% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)
 • 5 '+200% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

สะสมห้า Veteran Tokens เพื่อรับของเสริม:

 • 10 Large Repair Kits
 • 10 Large First Aid Kits
 • 10 Automatic Fire Extinguishers
 • 5 '+100% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)
 • 5 '+200% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

 


ภารกิจสัปดาห์ที่ 3 

Let's Get The Countdown Going!

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 7 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 27 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token

เป้าหมาย

 • เล่นการรบสุ่ม/การรบใหญ่

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

5 Days ถึง Go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 22 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 23 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 •  1 Automatic Fire Extinguisher

เป้าหมาย

 • รับ 7,000 EXP ในจำนวนการรบสุ่ม /การรบใหญ่เท่าใดก็ได้.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

4 days ถึง go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 23 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 24 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Large Repair Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 •  1 Large Repair Kit

เป้าหมาย

 • ชนะการรบสุ่ม/การรบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 4 ในทีมคุณในค่า EXP ที่ได้รับ

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี

3 days ถึง go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 24 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 25 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Large First Aid Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 •  1 Large First Aid Kit

เป้าหมาย

 • ชนะการรบสุ่ม/การรบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 4 ในทีมคุณในค่า การทำดาเมจมากสุด

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

2 days ถึง go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 25 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 26 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 '+50% EXP' Booster (1 hour)

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 '+50% EXP' Booster (1 hour)

เป้าหมาย

 • ชนะ 5 การรบสุ่ม/การรบใหญ่
 • ติดท๊อป10 ในทีมคุณสำหรับค่า EXP ฐานที่ได้รับในการรบเพื่อใช้นับ

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

1 day ถึง go

ภารกิจนี้จะใช้งาน ตั้งแต่ 26 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 27 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 '+100% Crew EXP' Booster (2 hours)

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 '+100% Crew EXP' Booster (2 hours)

เป้าหมาย

 • ทำ 5,000 ดาเมจ  ในจำนวนการรบสุ่ม /การรบใหญ่เท่าใดก็ได้.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
ปิด