[กิจกรรม)นับถอยหลังสู่ 1.0 - สัปดาห์ที่ 2

ผู้บัญชาการ!

ดังที่คุณได้ทราบแล้ว อัปเดต  1.0 จะพร้อมใช้งานในมีนาคมนี้ และเพื่อช่วยท่านในการก้าวสู่เวลาที่กำลังจะมาถึง เราได้เตรียมการนับถอยหลังก่อนเริ่มวันดีของเราในวันที่ 7 มีนาคม

เราในตอนนี้อยู่ที่ สัปดาห์ 2 ของการนับถอยหลัง! เข้าร่วม และรับรางวัลรายวัน สัปดาห์ และรางวัลหลักของกิจกรรมนับถอยหลังสู่ 1.0 นี้! ไปดูภารกิจด้านล่างกัน!

รางวัลหลัก

ขยาย
 • 2 ช่องโรงรถ
 • 15x Improved Combat Rations
 • 15x Onigiri
 • 15x Case of Cola
 • 15x Extra Combat Rations
 • 15x Chocolate
 • 15x Strong Coffee
 • 15x Buchty
 • 15x Coffee with Cinnamon Buns
 • 15x Pudding and Tea
 • 15x Bread with Smalec

ในการรับรางวัลหลักที่คุณต้องการ ในการรับรางวัลทั้ง 3 สัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามเฉพาะ ความยากของ Private ที่ต้องการ นีั้หมายถึง คุณจะได้รับรางวัลหลัก แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลใดๆสำหรับภารกิจ Veteran 

ย่อลง

รางวัลสัปดาห์ที่ 2

Private

Veteran

สะสมห้า Private Tokens เพื่อรับ:

 • 5 Large Repair Kits
 • 5 Large First Aid Kits
 • 5 Automatic Fire Extinguishers
 • 5 '+100% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)
 • 5 '+200% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

สะสมห้า Veteran Tokens เพื่อรับของเสริม:

 • 5 Large Repair Kits
 • 5 Large First Aid Kits
 • 5 Automatic Fire Extinguishers
 • 5 '+100% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)
 • 5 '+200% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

 


ภารกิจสัปดาห์ 2 

Let's Get The Countdown Going!

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 7 มีนาคม เวลา 13:00ถึง 27 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token

เป้าหมาย

 • เล่นการรบสุ่ม/การรบใหญ่.

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

12 Days to Go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 16 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 '+50% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 '+50% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

เป้าหมาย

 • ชนะการรบสุ่ม/การรบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 5 ในทีมสำหรับค่า EXP ที่ได้รับ

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

11 days to go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 16 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 17 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 '+100% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (2 ชั่วโมง)

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 '+100% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (2 ชั่วโมง)

เป้าหมาย

 • นะการรบสุ่ม/การรบใหญ่ ระหว่างติดท๊อป 5 ในทีมสำหรับค่าการทำดาเมจมากสุด

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

10 days to go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 17 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 18 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 Automatic Fire Extinguisher

เป้าหมาย

 • ทำสำเร็จ 2,000 ดาเมจการส่อง ในจำนวนการรบสุ่ม /การรบใหญ่เท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

9 days to go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง  19 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 •  1 Large Repair Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 •  1 Large Repair Kit

เป้าหมาย

 • ทำ  4,000 ดาเมจ ในจำนวนการรบสุ่ม /การรบใหญ่เท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

8 days to go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 19 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 20 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 •  1 Large First Aid Kit

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 •  1 Large First Aid Kit

เป้าหมาย

 • บล็อค 1,500 ดาเมจในจำนวนการรบสุ่ม /การรบใหญ่เท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

7 days to go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 20 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 21 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 '+50% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 '+50% EXP' บูสเตอร์ (1 ชั่วโมง)

เป้าหมาย

 • ดาเมจ 15 รถถังศัตรู ในจำนวนการรบสุ่ม /การรบใหญ่เท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี
 

6 days to go

ภารกิจนี้ใช้งานได้ ตั้งแต่ 21 มีนาคม เวลา 13:00 ถึง 22 มีนาคม เวลา 13:00 (เวลาไทย).

รางวัล (Private)

 • 1 Private Token
 • 1 '+100% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (2 ชั่วโมง)

รางวัล (Veteran)

 • 1 Veteran Token
 • 1 '+100% EXP ลูกเรือ' บูสเตอร์ (2 ชั่วโมง)

เป้าหมาย

 • เสร็จสิ้น 8 การรบสุ่ม/การรบใหญ่
 • ติดท๊อป 10 ในทีมคุณสำหรับค่า EXP ที่ได้รับในการรบเพื่อใช้นับ

ข้อจำกัด

 • เฉพาะรถถังระดับ IV หรือสูงกว่า (Private)
 • เฉพาะรถถังระดับ VIII หรือสูงกว่า (Veteran)
 • หนึ่งครั้งต่อไอดี

โปรทิป:

เพื่อรับรางวัลสำหรับภารกิจ Private และ Veteran ในครั้งเดียว คุณจะต้องการทำภารกิจ Veteran ให้สำเร็จเท่านั้น ถ้าคุณเสร็จสิ้นภารกิจ Private (ด้วยรถถังระดับ IV-VII) และต้องการทำในความยากระดับ Veteran ภายหลัง คุณจะได้รับรางวัลสำหรับการนี้ภายหลัง แต่ไม่ใช่ภารกิจ Private อีกครั้ง

 

จับตามองภารกิจสัปดาห์ที่ 2 ในเวบไซต์วันพุธสัปปดาห์ต่อไป!

 

โชคดี!

ปิด