[กิจกรรม] 12 มกราคม รถถังกลางรายวัน

กิจกรรมเริ่ม: 12 มกราคม 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 19 มกราคม 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

 • ภารกิจ: Medium Solo Daily
 • ภารกิจ: Medium Platoon Daily
 • ภารกิจ: Full Daily
 • ภารกิจ: Get Full Daily 4 Times
 • ภารกิจ: Destroy 2 Mediums
ภารกิจ: Medium Solo Daily

คำอธิบาย:

รับ 15,000 EXP ในจำนวนการรบเท่าไหร่ก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งานรถถังกลางระดับ IV - X
 • หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x กองหนุนสำรอง: +100% EXP (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 1x Full Daily Token

ภารกิจ: Medium Platoon Daily

คำอธิบาย:

Win 5 Random/Grand Battles while in a platoon.

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งานรถถังกลางระดับ IV - X
 • หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x กองหนุนสำรอง: +200% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 1x Full Daily Token
ภารกิจ: Full Daily

คำอธิบาย:

รับ  2 Full Daily โทเค่น.

เงื่อนไข:

 • ใช้งานได้ 7 ครั้งต่อไอดีเท่านั้น
 • โทเค่นจะถูกใช้ไป ในแต่ละการทำภารกิจสำเร็จ

รางวัล:

 • 1x Automatic Fire Extinguisher
 • 1x Large First Aid Kit
 • 1x Large Repair Kit
ภารกิจ: Get Full Daily 4 Times

คำอธิบาย:

เสร็จสิ้น 'Full Daily' ภารกิจ 4 ครั้ง

เงื่อนไข:

 • หนึ่งครั้งต่อไอดีเท่านั้น

รางวัล:

 • 2x กองหนุนสำรอง: +200% EXPอิสระ (ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง)
 • 1x Vertical Stabilizer Mk. 1
ภารกิจ: Destroy 2 Mediums

คำอธิบาย:

ทำลาย 2 รถถังกลางในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้งานรถถังระดับ IV - X 
 • ทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.3 EXP
ปิด