[ร้านของขวัญ] สปอตไลท์: รถถังกลาง

[ร้านของขวัญ] สปอตไลท์: รถถังกลาง

เริ่มกิจกรรม: 09 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดกิจกรรม: 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 • M46 Patton KR - Ultimate
 • M46 Patton KR - Loaded
 • M4 Loza - Supreme
 • M46 Patton KR
 • M4 Loza - Ultimate
 • M4 Loza - Standard
M46 Patton KR - Ultimate

   

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII M46 Patton KR  
 •  1 ช่องโรงรถ
 • 5xโบนัส EXP ชัยชนะ (30 โทเค่น)

  Note:  โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 •  Vertical Stabiliser Mk. 1
 •  Improved Ventilation Class 2
 •  Medium-caliber Tank Gun Rammer
 • 4,000 
 • 4,000,000 

ราคา:

 • USD 72.36

ซื้อได้เแล้ว

M46 Patton KR - Loaded

   

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII M46 Patton KR  
 •  1 ช่องโรงรถ
 • 5xโบนัส EXP ชัยชนะ (15 โทเค่น)

  Note:  โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 •  Vertical Stabiliser Mk. 1
 •  Improved Ventilation Class 2
 •  Medium-caliber Tank Gun Rammer
 • 3,300 

ราคา:

 • USD 48.36

ซื้อได้เแล้ว

M4 Loza - Supreme

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VI Loza's M4-A2 Sherman  (พร้อม 100% ลูกเรือ, ผู้บัญชาการพร้อม 0-ทักษะเพิร์ก และ "Sixth Sense")
 • 5xโบนัส EXP ชัยชนะ (30 โทเค่น for M4 Loza only)

  Note:  โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ
 • II T1E6  
 •  2 ช่องโรงรถs
 •  30 วันบัญชีพิเศษ
 •  20x กองหนุนสำรอง: +300% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 4,250 

ราคา:

 • USD  46.82

ซื้อได้เแล้ว

M46 Patton KR

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา:

 • USD 37.43

ซื้อได้เแล้ว

M4 Loza - Ultimate

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VI Loza's M4-A2 Sherman  (พร้อม 100% ลูกเรือ, ผู้บัญชาการพร้อม 0-ทักษะเพิร์ก และ "Sixth Sense")
 •  1 ช่องโรงรถ
 • 5xโบนัส EXP ชัยชนะ (15 โทเค่น)

  Note:  โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ
 •  15x กองหนุนสำรอง: +200% EXP ลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 2,000 

ราคา:

 • USD  27.72

ซื้อได้เแล้ว

M4 Loza - Standard

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VI Loza's M4-A2 Sherman  (พร้อม 100% ลูกเรือ, ผู้บัญชาการพร้อม 0-ทักษะเพิร์ก และ "Sixth Sense")
 •  1 ช่องโรงรถ

ราคา:

 • USD  17.13

ซื้อได้เแล้ว

ปิด