[ร้านของขวัญ] วันตรุษจีน - ข้อเสนอพิเศษ

[ร้านของขวัญ] วันตรุษจีน - ข้อเสนอพิเศษ

เริ่มกิจกรรม: 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)
สิ้นสุดกิจกรรม: 28 กุมภาพันธ์ 2561 (พุธ) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 • WZ-120-1G FT - Supreme
 • JagdTiger 8,8 - Supreme
 • WZ-120-1G FT - Ultimate
 • Pz. 58 Mutz - Ultimate
 • JagdTiger 8,8 - Ultimate
 • LNY: 59-Patton
 • JagdTiger 8,8 - Standard
 • Pz. 58 Mutz - Standard
 • LNY: Type 64
 • LNY Mega Sale: Rudy
 • Mega 8s
 • ส่วนลดรถถังพรีเมี่ยม
 • ส่วนลดใน 180 & 360 วันบัญชีพิเศษ
WZ-120-1G FT - Supreme

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII WZ-120-1G FT
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัส EXP ชัยชนะ (30 โทเค่น)
  Note: โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 • 30x กองหนุนสำรอง: +300% EXPลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 30 วันบัญชีพิเศษ
 • Enhanced Gun Laying Drive
 • Binocular Telescope
 • Large-caliber Tank Gun Rammer
 • 25x Large First Aid Kit
 • 25x Large Repair Kit
 • 25x Automatic Fire Extinguisher
 • 15000

ราคา:

 • USD 117.36

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 28%

JagdTiger 8,8 - Supreme

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัส EXP ชัยชนะ (36 โทเค่น)
  Note: โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 • 30x กองหนุนสำรอง: +300% EXPลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • Improved Ventilation Class 3
 • Binocular Telescope
 • Medium-caliber Tank Gun Rammer
 • 25x Large First Aid Kit
 • 25x Large Repair Kit
 • 25x Automatic Fire Extinguisher
 • 8500

ราคา:

 • USD 89.42

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 28%

WZ-120-1G FT - Ultimate

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII WZ-120-1G FT
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัส EXP ชัยชนะ (15 โทเค่น)
  Note: โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 • 20x กองหนุนสำรอง: +200% EXPลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 8,000

ราคา:

 • USD 69.13

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 18%

Pz. 58 Mutz - Ultimate

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII Panzer 58 Mutz
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัส EXP ชัยชนะ (18 โทเค่น)
  Note: โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 • 30x กองหนุนสำรอง: +200% EXPลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 4,450

ราคา:

 • USD 56.82

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 18%

JagdTiger 8,8 - Ultimate

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัส EXP ชัยชนะ (18 โทเค่น)
  Note: โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 • 10x กองหนุนสำรอง: +200% EXPลูกเรือ (ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง)
 • 5,500

ราคา:

 • USD 56.66

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 18%

LNY: 59-Patton

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VIII 59-Patton
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 5x โบนัส EXP ชัยชนะ (15 โทเค่น)
  Note: โบนัส x5 EXP ที่เหลืออยู่ จะหมดอายุลง ถ้าไม่ใช้งานก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก ต้องติดท๊อป 10 ในค่า EXP ในทีมของคุณ.
 • 6,888

ราคา:

 • USD 48.24

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 18%

JagdTiger 8,8 - Standard

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา:

 • USD 42.63

ซื้อได้เลย

Pz. 58 Mutz - Standard

แพ็คเกจบรรจุ:

ราคา:

 • USD 37.43

ซื้อได้เลย

LNY: Type 64

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VI Type 64
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 30 วันบัญชีพิเศษ
 • 1,888

ราคา:

 • USD 24.60

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 28%

LNY Mega Sale: Rudy

แพ็คเกจบรรจุ:

 • VI T-34-85 Rudy (พร้อมลูกเรือ "0 ทักษะ" Brother in Arms)
 • 1x ช่องโรงรถ
 • 1,888

ราคา:

 • USD 24.26

ซื้อได้เลย

Mega 8s

แพ็คเกจบรรจุ:

 • 8 วันบัญชีพิเศษ
 • 1,888
 • 888,888

ราคา:

 • USD 17.09

ซื้อตอนนี้ในราคาลดมากถึง 28%

ปิด