โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

1 เมษายน - 1 พฤษภาคม: ร้านของขวัญรับเดือนเมษายนสุดพิเศษ

Tank Commanders,

The root of all evil isn't Gold, but the lack of it. Part of winning battles is about managing your resources well. How far are you getting ahead with the Gold and Credits you have accumulated? The Prosperity Chests will put your resource management skills to the test.

Get your Gold and Credits on discount while you still can!

 

1 เมษายน - 1 พฤษภาคม: ร้านของขวัญรับเดือนเมษายนสุดพิเศษ

กิจกรรมเริ่ม: วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด:  วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลาระหว่าง 12:30 - 13:00 ตามเวลาในไทย (06:00 UTC)

เวลาและรายละเอียดของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 


 
แพ็คเกจชื่อ
Prosperity Chest 1

 

สินค้าในแพ็คเกจ
10,000
10,000,000

ราคาเทียบกับทอง
35,000

ราคาขาย
USD 99.99
แพ็คเกจชื่อ
Prosperity Chest 2

 

สินค้าในแพ็คเกจ
15,000
15,000,000

ราคาเทียบกับทอง
52,500

ราคาขาย
USD 149.90
แพ็คเกจชื่อ
Prosperity Chest 3

 

สินค้าในแพ็คเกจ
20,000
20,000,000

ราคาเทียบกับทอง
70,000

ราคาขาย
USD 195.00

 

จะซื้อให้ตัวเอง หรือซื้อให้เพื่อน ก็คุ้มค่าทั้งนั้น ดูการใช้ คู่มือร้านของขวัญ เพื่ออ้างอิงการใช้ระบบส่วนนี้

  ไปยังร้านของขวัญ

ปิด