โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

[Contest] Personal Challenge [UPDATED]

ประกวด
ในภาษาอื่น: en vi zh-tw ja

The results are in! Click here to find out who the winners are.

Tank Commanders!

Start taking your battles seriously and play your best every round. You'll see a positive difference in your playing skills as time goes by. In this Contest, you'll need to complete the Personal Reserves Challenge mission, win the battle, and achieve at least a Master Badge: II class.

When you've achieved the contest requirements, congratulations! Send us a submission and you'll automatically be entered into a draw for 500 and 3 days Premium time.

Read below for more details:

 

[Contest] Personal Challenge

Event start: 28 August 2015 at 14:00 (UTC+8)

Event end: 31 August 2015 at 14:00 (UTC+8)

 

Mechanics:

 1. Complete the Personal Reserves Challenge mission along with the following conditions:
  • The battle must be a victory.
  • You must receive at least a Master Badge: II Class from the battle.
 2. Submit a screenshot of your Personal Score tab of the in-game Battle Results showing that these conditions have been completed.
 3. Deadline of entry submission is on 31 August 2015 at 15:00 (UTC+8).

 

Prizes:

 •  500 + 3 days premium (20 winners)
  • Randomly drawn from qualified entries.

 

Notes:

 • Don't know how to post your screenshots? Check this guide! Image links will also be accepted as entries.
 • Winners will be announced within 1 week after entry submission ends.
 • Prizes will be awarded within 2 weeks after the results are announced.

 Submit your entries here!

ปิด