[ประกวด] Holiday Skills Show

ผู้บัญชาการ,

ทำซ้่ำในภารกิจ Skillful Play (Medals) จนเชี่ยวชาญ ผู้ที่ทำภารกิจได้มากสุดจะได้รับโอกาสดีๆในการครอบครองรางวัล  VIII Type 59   หรือ  VII Type 62 !

ดูรายละเอียดด้านล่าง:


Holiday Skills Show

เริ่ม: 23 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 ของไทย

สิ้นสุด: 01 มกราคม 2561 เวลา14:00 ของไทย

วิธีการ:

 1. จำกัดรถถังระดับ 4 หรือมากกว่าในการรบสุ่ม
 2. เสร็จสิ้นภารกิจ Skillful Play (Medals)
  • ตรวจสอบภารกิจในเกม เมือใช้งานจริงในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 @ 13:00 เวลาไทย!
 3. รางวัล:
  • VIII Type 59  +  1 ช่องโรงรถ (2 รางวัล)
   • 2 ผู้เล่นสูงสุดที่มีการทำภารกิจมากสุด ที่สำเร็จ ด้วยการรบอย่างน้อย 50 ครั้ง ที่เล่นในรถถังระดับ IV และมากกว่า
   • การคำนวน: จำนวนการทำสำเร็จใน Skillful Play (medals) / จำนวนการรบของระดับ IV+ ที่ได้เล่นไป
   • ในกรณีที่เสมอ ผู้เล่นที่เล่นการรบน้อยกว่า จะได้รับรางวัลไป
  • VII Type 62   +  1 ช่องโรงรถ (6 ผู้ชนะ)
   • สุ่มจากผู้เล่นที่ทำภารกิจสำเร็จอย่างน้อย 30 ครั้ง
  •  1 ช่องโรงรถ +  2x กองหนุนสำรอง: +100%EXP ลูกเรือ(ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง) (100 รางวัล)
   • สุ่มจากผู้เล่นที่ทำภารกิจสำเร็จอย่างน้อย 15 ครั้ง
 4. ไม่ต้องส่งสกรีนช๊อตเข้ามา ผลจะนับอัตโนมัติจากเซิฟเวอร์
 5. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
 6. ผู้ชนะจะประกาศผลภายในวันที่ 8 มกราคม 2561.
 7. รางวัลจะมอบให้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังผู้ชนะประกาศผล
ปิด