โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

กติกาทั่วไปของกิจกรรม "Armageddon"

ท่านผู้บัญชาการ,

ไม่กี่วันจากนี้ จนกว่ากิจกรรมวันสิ้นโลกจะเริ่มต้น  กติกาของกิจกรรม มาถึงที่นี้แล้ว

 

1. กติกาทั่วไปของกิจกรรม "Armageddon"

1.1   กิจกรรม "Armageddon" จะมีขึ้นตั้งแต่ 9 มิถุนายน 7:00 (เวลาไทย) ถึง 19 มิถุนายน 7:00 (เวลาไทย)

ทุกกองทัพ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทั้งที่มีอยู่ และสร้างหลังกิจกรรมเริ่ม

1.2   ด้านล่างนี้จะได้พบเนื้อหาสำคัญของกิจกรรมเกม และความแตกต่างจากแผนที่มาตรฐาน:

 • ทุกการรรบของกิจกรรม จะมีขึ้นเฉพาะรถถังเทียร์ VIII
 • การรบจะมีขึ้นในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย “เทียร์ 10 ส่วนบนแผนที่ Mediterranean”
 • การปฎิวัติ การปล้น ปิดตัวลง
 • จังหวัดขึ้นฝั่งใหม่ จะเพิ่มเข้ามา (ลิงค์ไปยังเนื้อหา).
 • รถถังฟรีซ (ล็อครถถัง) ปิดตัวลง
 • ความเป็นไปได้ในการเคลื่อนชิป ไปยังคลังโดยไม่มีโทษ
 • โอกาสในการเข้าร่วมกับทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง ด้วยจังหวัดที่ครอบครองบนแผนที่โลก

1.3   ในวันแรก ของกิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 7:00 (เวลาไทย), โหมด World Redivision จะเปิดใช้งาน

 • ทุกจังหวัด จะมีขึ้นสำหรับขึ้นฝั่ง
 • การจารกรรม และ การต้อต้านจารกรรม จะเปิดใช้งาน
 • จำนวนสูงสุดของการสมัครเข้าร่วมการขึ้นฝั่ง ระหว่าง World Redivision คือ 32.
 • ถ้าระหว่างทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง การรบกับเจ้าของจังหวัดจบลงที่ผลเสมอ จังหวัดจะตกเป็นของกองทัพที่ท้าชิง

1.4   World Redivision จบลง 10 มิถุนายน 7:00 (เวลาไทย) หลังจากนั้น กฎกิจกรรม “Armageddon” จะมีผลบังคับ

 • ถ้าระหว่างทัวร์นาเมนต์การขึ้นฝั่ง การรบกับเจ้าของจังหวัดจบลงที่ผลเสมอ จังหวัดจะยังคงเป็นของเจ้าของเดิม

 

2. กฎพิเศษ

กิจกรรม Armageddon จะมีขึ้น ในการทำภารกิจแบบพื้นฐาน แต่ละกองทัพจะมีการกระทำแยกตะหากส่วนตัว:

 • ขึ้นฝั่งบนแผนที่ และครอง Control Center เพื่อข้อมูลของเควสท์ต่อไป
 • ยึดจังหวัดเพื่อรับ เครื่องบิน "Belluzzo wheel".
 • ยึดจังหวัดต่อไป ด้วยศูนย์ปฎิบัติการ จากจังหวัดนี้ กองทัพจะสามารถไปต่อในจังหวัดขึ้นฝั่ง ในพืนที่ลับ - New Swabia.
 • หลังชนะทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง ใน New Swabia, กองทัพ ทำการยึดครอง  Foothold เพื่อพัฒนาการโจมตี
 • ยึดจังหวัดด้วย เครื่องปฏิกรณ์เพื่อสะสม Spaceport.
 • ยึดจังหวัดด้วย Spaceport เพื่อเดินทางไปยังโลกใหม่
 • ครอบครอง Spaceport และยึดครองเครื่องปฏิกรณ์ที่เหลือเพื่อเพิ่มความสำเร็จ

2.1 แผนที่กิจกรรม Armageddon

2.1.1 เมื่อแผนที่เปิด กองทัพจะได้เลือกเวลาหลัก ที่ใช้ทำการ  เฉพาะผู้บังคับการ และ รองผู้การ สามารถเลือกเวลาหลัก และเฉพาะที่ตอนเริ่มเควสท์แรก  ที่กองทัพนั้น จะสามารถทำกิจกรรมบนแผนที่โลก โดยไม่ต้องตอบรับในเควสท์ของเกม ระหว่างกิจกรรมกองทัพสามารถเลือกเควสท์ได้ทุกเวลา

2.1.2 หลังเวลาหลักที่อ้างอิงได้ถูกเลือก  จังหวัดขึ้นฝั่งจะมอบหมายในการสุ่มกองทัพ ซึ่งจะเป็นขั้นแรกของเควสท์ ในจังหวัดนี้ จะมี Control Center.

2.1.3 ระหว่างเวลาหลักที่อ้างอิง ที่ได้รับการยืนยัน โดยสมาชิกกองทัพที่รับผิดชอบ  กองทัพจะได้รับการเริ่มเควสท์

โน๊ท: จังหวัดเดียวกัน จะเริ่มเควสท์จังหวัดสำหรับบางกองทัพ ดังนั้นแต่ละกองทัพจะได้รับภารกิจส่วนตัว

2.1.4 ด่านแรก จะถือว่าเสร็จสิ้น ถ้ากองทัพสามารถชนะทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง และ จัดตั้งกองบัญชาการได้ในพื้นที่ขึ้นฝั่ง ในการเสร็จสิ้นภารกิจ กองทัพต้องมี 36 เทิร์นหลังรับภารกิจ

2.1.5 ด่านแรก จะถือว่าล้มเหลวถ้า:

 • กองทัพไม่ได้ลงสมัคร ในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง
 • กองทัพไม่ได้คิวในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง
 • กองทัพแพ้ในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง

ุ้ากองทัพล้มเหลวในด่านแรก มันจะมอบภารกิจใหม่จาด่านแรก หลังหนึ่งในข้อต่อไปนี้ได้เกิดขึ้น

2.1.6 ถ้ากองทัพสำเร็จในเควสท์แรก ขึ้นฝั่งบนแผนที่ ยึด Control center และสร้าง Headquarter ขึ้น , กองทัพจะไปยังเควสท์ต่อไป  – ครองจังหวัดที่มี Belluzzo wheel จะสามารถสะสมได้ จังหวัดนี้จะเลือกสุ่มจากจำนวนของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ Control center. จังหวัดเป้าหมาย สำหรับเควสท์นี้จะมอบหมายภายใน +/- 1 ชั่วโมงที่แตกต่างกันจากเวลาหลักที่อ้างอิง ถ้าจังหวัดเป้าหมาย คือจังหวัดขึ้นฝั่งด้วย กองทัพต้องลงสมัครในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง และชนะในการครองจังหวัดนั้น  จังหวัดจะถือว่าครอบครอง หลังกองทัพ วาง Headquarter บนนั้น ในการสร้างภารกิจกองทัพ จะมีการจำกัดที่ 36 เทิร์น

2.1.7 ทันที่ที่กองทัพ เคลื่อนกองบัญชาการจากจังหวัด ที่มี Control Center ไปยังจังหวัดที่มี Belluzzo wheel, จังหวัดเควสท์ต่อไป จะเปิดออก - Launching pad, ซึ่งติดกับจังหวัดที่มี Belluzzo wheel ตั้งอยู่ และจะเลือกแบบสุ่ม กองทัพต้องเข้าครอง Launching pad และเคลื่อนที่ไปยัง Headquarters. จังหวัดเป้าหมายสำหรับเควสท์นี้จะมอบหมายภายใน +/- 1 ชั่วโมงที่แตกต่างกันของเวลาหลักที่อ้างอิง ถ้าจังหวัดเป้าหมาย คือจังหวัดขึ้นฝั่งด้วย กองทัพต้องลงสมัครในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง และชนะในการครองจังหวัดนั้น  จังหวัดจะถือว่าครอบครอง หลังกองทัพ วาง Headquarter บนนั้น  ในการสร้างภารกิจกองทัพ จะมีการจำกัดที่ 36 เทิร์น

2.1.8 เข้าครอง Launching pad จะมอบโอกาสในการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่กิจกรรมพิเศษ  - New Swabia. ในการเคลื่อนที่ไปยัง New Swabia กองทัพต้องมีไม่ต่ำกว่า 15 ชิป

2.1.9 เควสท์จะถือว่าล้มเหลว ถ้า Headquarter ของกองทัพล้มเหลว และจะกลับไปยังคลังในทุกเมื่อของด่าน ในกรณีนี้ กองทัพจะต้องมีภารกิจใหม่ ของด่านแรก แม้ว่าถ้ากองทัพนี้ครองจังหวัดบนพื้นที่

2.1.10 ถ้ากองทัพหมดเวลา และไม่ได้เคลื่อนที่ Headquarter เพื่อครองเควสท์จังหวัด ภารกิจใหม่ที่คล้ายๆกัน จะมอบให้ - จังหวัดใหม่จะสุ่มเลือก พรมแดนที่จังหวัดซึ่ง Headquarter ของกองทัพตั้งอยู่ ในตอนที่กองทัพเริ่มภารกิจจากจุดที่ซึ่งมันหยุดลง

2.2 New Swabia

2.2.1 New Swabia เป็นสถานที่กิจกรรมพิเศษซึ่งกองทัพจะสามารถเริ่มการกระทำ ด้วยการมอบหมายในเป้าหมายของกิจกรรม ทางเดียวที่จะไปยัง New Swabia นั้นคือการผ่าน Bridgehead, ซึ่งจะใช้งานเฉพาะหลัง Launching pad ถูกยึด

2.2.2 กองทัพครอง Launch pad จะนำออกอัตโนมัติจากแผนที่ในเวลาที่ระบุ - 07:00 (เวลาไทย). ชิปทุกกองทัพ และ Headquarter จะส่งไปยังคลัง และใช้งานได้อยู่  หลังจากนั้นกองทัพจะเชื่อมอัตโนมัติไปยังทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่งที่ หัวสะพาน- จังหวัดที่อยู้ในปริมณฑลของ Secret complex, ซึ่งมี Reactors และ Spaceport. แต้มกองทัพสำหรับยึดหัวสะพานเฉพาะที่ขึ้นฝั่งแรกของ New Swabia.

2.2.3 ถ้ากองทัพได้พ่ายระหว่างด่านทัวร์นาเมนต์หัวสะพาน หรือตกรอบจากจังหวัดของ New Swabia, กองทัพจะตรงไปอัตรโนมัติของการขึ้นฝั่งหัวสะพาน  จำนวนการพยายามไม่จำกัด ในกรณีทีเสมอในการรบ กับเจ้าของ จังหวัดจะตกเป็นของกองทัพที่โจมตี

2.2.4 หลังเข้าครองพัวสะพาน  ผู้ชนะจะมีความเป็นไปได้ในการโจมตี Reactor – ส่วนของความลับสุดยอด ซึ่งมอบค่าชื่อเสียงกองทัพสำหรับการยึดครอง

2.2.5 เป้าหมายหลักของกิจกรรม คือการครอบครอง Spaceport, ซึ่งรอบรอบไปด้วยจังหวัด Reactor . เจ้าของ Spaceport,กองทัพจะสามารถเข้าครอง Reactor ที่เหลือ และรับค่าชื่อเสียง ที่มีการเพิ่มค่าสัมประสิทธิ x4. ด้วยการครอบครอง Spaceport จะไม่มอบค่าชื่อเสียงพิเศษ

สำคัญ: ครอบครอง Reactor ไม่ได้มอบค่าชื่อเสียงให้กองทัพ

2.3 ภารกิจเพิ่มเติม

2.3.1 ค่าชื่อเสียงกองทัพ สามารถรับได้ไม่เฉพาะโดยการเติมเต็มภารกิจเควสท์ แต่ยังสร้างอุปสรรคให้คู่แข่ง

2.3.2 ดังที่มีภารกิจเพิ่มเติม จะยังมอบการแข่งขันด้วย:

 • "ค้นหาและทำลาย" - จัดการ Headquarter ของกองทัพที่มีสอง หรือสามเควสท์จากแผนที่ไปยังคลัง  ถ้ากองบัญชาการกองทัพ ไปยังคลัง  กองทัพที่ชนะ จะได้รับค่าชื่อเสียงพิเศษไปยังคลัง
 • "หน่วยเฝ้ายาม" – ป้องกันจังหวัดจากการโจมตีของกองทัพจากจังหวักที่เป็นเป้าหมาย

 

การรบ "หลอก" จะถือว่าเป็นการทำผิดในกติกา และจะถูกลงโทษโดยการล้างค่าชื่อเสียงออกหมด หรือบล๊อกการใช้งานไอดี

ในกรณีที่โต้แย้ง ในคะแนนค่าชื่อเสียง (สงสัยการรบ "หลอก" และอื่นๆ) ผู้ดูแลของเกม มีสิทธิ ในการร้องขอรีเพลย์การรบ สกรีนช๊อต และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  ถ้าข้อมูลที่ร้องขอไม่มีการมอบให้ การตัดสินใจจะมีขึ้นที่การพิจารณาของผู้ดูแล เรา ขอแนะนำอย่างมาก ให้ท่านในการเปิดการบันทึกรีเพลย์ตามตัวเลือกที่มีในเกม

โปรดอ้างอิงจากฟอรั่มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการกระทำผิดกฎซึ่งจะประกาศก่อนกิจกรรมเริ่ม

3. Fame points

3.1 การทำภารกิจของเกม และเข้าร่วมในการรบปรกติ กองทัพได้รับค่าชื่อเสียง ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

ทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

จำนวนของค่าชื่อเสียงกองทัพ

เสร็จสิ้นเควสท์ "ศูนย์บัญชาการ"  (พื้นที่ขึ้นฝั่ง)

50 000

เสร็จสิ้นเควสท์ "จานเบลุซโซ่"

300 000

เสร็จสิ้นเควสท์ “ฐานปล่อย”

500 000

ครองหัวสะพาน (ขึ้นฝั่งแรกใน New Swabia)

1 000 000

ยึดครองเครื่องปฏิกรณ์

1 000 000

เสร็จสิ้นในภารกิจเพิ่มเติม "ค้นหาและทำลาย"

3 000

เสร็จสิ้นภารกิจเพิ่มเติม "หน่วยเฝ้ายาม"

500

 

ข้อมูลของแต้มกองทัพ ที่รวบรวมจะมีให้ในเทิร์นต่อไป หลังการได้รับ และจะทำการอัพเดททุกชั่วโมง  ถ้ากองทัพมีชิปในพื้นที่ ไม่เข้าสู่การรบ, หลังเวลาที่สองของการหายไปของกองทัพ จะถูกปรับเป็นจำนวน 10% ของแต้มชื่อเสียงที่มีสำหนับเวลารอบของการปฎิเสธการรบ

3.2 แต้มชื่อเสียงส่วนตัว จะมอบให้ในฐานของสูตรต่อไปนี้:

Fame Points = EXP x BTC x SBC x QPC

EXP – ค่าเฉลี่ยประสบการณ์กองทัพที่เข้าในแต่ละการรบ ค่าประสบการณ์ที่นับโดยไม่มีไอดีพรีเมี่ยมสัมประสิทธิ และโบนัสการกระทำ

BTC – สัมประสิทธิประเภทการรบ

SBC – สัมประสิทธิเลเวลการรบ

QPC – สัมประสิทธิการรบ ซึ่งขึ้นกับสิ่งที่จังหวัดถูกเล็งสำหรับกองทัพ

3.3 ทุกค่าสัมประสิทธิที่มีการรวม ที่แสดงระหว่างกิจกรรม  การแสดงในตารางด้านล่าง  จำนวนรวมของค่าชื่อเสียงจำคำนวนหลังใช้งานทุกค่าสัมประสิทธิ  เมื่อคำนวนตัวเลขรวมของค่าชื่อเสียง ทุกค่าสัมประสิทธิจะคูณ

สัมประสิทธิประเภทการรบ (BTC)

เสร็จสิ้นเงื่อนไข

สัมประสิทธิของการคูณค่าชื่อเสียงส่วนตัว

เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์การรบสำหรับขึ้นฝั่งระหว่าง «Armageddon»

x1

โจมตีจังหวัดหลายครั้ง Province multiple attack

x5

เผชิญหน้าการรบ

x5

การรบสำหรับจังหวัด รวมทั้งการรบที่มีกับเจ้าของจังหวัดในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง

x5

การรบในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่งเริ่มจากเซมิ ไฟนอล  - เฉพาะสำหรับผู้เล่นของกองทัพ ที่ทำภารกิจสอง หรือสามภารกิจ ในกรณีถ้าจังหวัดเป้าหมายกองทัพ คือการขึ้นฝั่ง และการรบมีขึ้นในจังหวัดขึ้นฝั่ง

x5

 

ค่าสัมประสิทธิเลเวลเควสท์ (SBC)

เสร็จสิ้นเงื่อนไข

ค่าสัมประสิทธิการคูณค่าชื่อเสียงส่วนตัว

เข้าร่วมการรบสำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการ

x1

เข้าร่วมการรบของการด่าน ยึดครอง จานเบลุซโซ่

x2

เข้าร่วมการรบของด่านการครอง ฐานปล่อย

x3

เข้าร่วมการรบในการยึดครองหัวสะพาย และการรบรองใน New Swabia

x5

 

สัมประสิทธิการรบ ซึ่งขึ้นกับว่าจังหวัดถูกเล็งสำหรับกองทัพ (QPC)

#

กองทัพผู้เล่น

รบ

กองทัพศัตรู

QPC

1

จังหวัดเป้าหมาย

vs

เป้าหมายจังหวัด

x5

2

จังหวัดเป้าหมาย

vs

จังหวัดธรรมดา

x5

3

จังหวัดธรรมดา

vs

จังหวัดเป้าหมาย

x2

4

จังหวัดธรรมดา

 vs

จังหวัดธรรมดา

x1

 

ถ้ากองทัพออกจากแผนที่ ค่าชื่อเสียงกองทัพ และส่วนตัวจะไม่หายไป

4. รางวัล และตราวันสิ้นโลก

รถถังพรีเมี่ยม IS-5 (object 730)

4.1 รางวัลหลัก สำหรับการเข้าร่วมในกิจกรรม จะมีรถถังพรีเมี่ยม 600คันของเทียร์ VIII  ISC-5 (object 730), ซึ่งจะมอบให้ในเงื่อนไขต่อไปนี้:

4.2 สุดยอดกองทัพของกิจกรรม จะได้รับรางวัลด้วยใบอนุญาตรถถังนี้  ใบอนุญาติสำหรับรถถังฟรีนี้ จะมอบให้ตามอันดับของเรทติ้งกองทัพปรกติ

ตำแหน่งกองทัพ

จำนวนใบอนุญาติ

1-3

100

4

60

5

45

6-7

30

8-16

15

จำนวนกองทัพ 16

ใบอนุญาติรวม 600

 

4.3 รถถังพรีเมี่ยมจะมอบให้ผู้เล่น ที่ทำคะแนนสูงที่สุด ของค่าชื่อเสียงส่วนตัว ในกองทัพ และติด 1600 อันดับแรก ของค่าชื่อเสียง  ข้อยกเว้น คือแคลนที่มี 100 ใบอนุญาติ – ในรถถังกองทัพเหล่านี้ จะมอบให้ผู้เล่นทุกท่านในกองทัพ ถ้าพวกเขาอยู่ใน  1600 อันดับแรก

โน๊ต: ในการรับรถถังในกองทัพ  ซึ่งมีใบอนุญาติสำหรับสิ่งนี้ ท่านต้องเป็นสมาชิกในกองทัพนี้ไม่ต่ำกว่า 5 วัน

4.4 ผู้เล่นที่ติด 1600 อันดับแรก ในแต้มค่าชื่อเสียงส่วนตัว แต่ไม่อยู่ในส่วนของอันดับส่วนแรก จะสามารถทำการซื้อรถถังพรีเมี่ยม IS-5 (object 730) ในราคา 12 000 gold จนถึง 15 กรกฎาคม 2558 เป็นพิเศษ. ในการใช้งานส่วนนี้ไปยังผู้เล่นที่ไม่มีกองทัพรับรอง เช่นความเป็นไปได้ในการซื้อรถถัง จะเป็นไปได้เฉพาะผ่านอินเตอร์เฟซแผนที่กิจกรรม

4.5 ด้วยรถถัง  IS-5 (object 730) นี้ จะมีลายพลางเฉพาะของกองทัพ ซึ่งสามารถใช้งานเฉพาะ IS-5 (object 730). ลายพลางจะใช้งานเฉพาะในรถถังนี้แบบฟรี

4.6 IS-5 ไม่สามารถรับได้สองครั้ง ไม่ว่าจะโดยการมีใบอนุญาติฟรี และซื้อด้วยทองที่สะสมไว้ก็ตาม

ตราของ "วันสิ้นโลก"

หัวข้อคำอธิบาย
ทหารแห่งสงครามสุดท้าย

รางวัลสำหรับผู้เล่น ที่เข้ารบอย่างน้อยห้าครั้งบนแผนที่โลกในช่วงกิจกรรมวันสิ้นโลก

ผู้ค้นหาชั้น I

สำหรับชนะทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกสำหรับจังหวัดใน New Swabia

รางวัลนี้สำหรับสมาชิกในกองทัพทุกคน ที่อยู่ในกองทัพจนจบกิจกรรม

ผู้ค้นหาชั้น II

สำหรับเสร็จสิ้นในปฏิบัติงาน "จานเบลุซโซ่" ให้สำเร็จ

รางวัลนี้สำหรับสมาชิกในกองทัพทุกคน ที่อยู่ในกองทัพจนจบกิจกรรม

ผู้ค้นหาชั้น III

สำหรับ ปฏิบัติงาน "ศูนย์ปฏิบัติการ" ให้สำเร็จ

รางวัลนี้สำหรับสมาชิกในกองทัพทุกคน ที่อยู่ในกองทัพจนจบกิจกรรม

ลับสุดยอด

สำหรับ ปฏิบัติงาน "ฐานปล่อย" ให้สำเร็จ

รางวัลนี้สำหรับสมาชิกในกองทัพทุกคน ที่อยู่ในกองทัพจนจบกิจกรรม

หน่วยเฝ้ายาม

สำหรับ ป้องกันจังหวัดจากกองทัพที่เลือกจังหวัดนี้เป็นเป้าหมายการโจมตี

รางวัลนี้สำหรับสมาชิกในกองทัพทุกคน, ผู้ที่อยู่ในกองทัพ ในขณะที่รบชนะ

อัศวินวันสิ้นโลก

รางวัลสำหรับ ยึดและรักษาจังหวัด "สถานีอวกาศ" ใน New Swabia เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมวันสิ้นโลก

รางวัลนี้สำหรับสมาชิกในกองทัพทุกคน ที่อยู่ในกองทัพจนจบกิจกรรม

กองทัพเหล่านี้จะได้รับพื้นที่ ของแผนที่โลกใหม่ หลังการเริ่มกิจกรรมขึ้น

ตรา " ทหารแห่งสงครามสุดท้าย ", "ลับสุดยอด" และ" หน่วยเฝ้ายาม" จะมอบให้ภายใน 1 วันหลังการรบ ตราที่เหลือจะมอบให้ตามพื้นฐานของกิจกรรมเกม

ปิด