โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

แผนที่สากลแคมเปญที่ 3: ค่าชื่อเสียง

กฎการมอบค่าชื่อเสียง

ใน แคมเปญที่ 3, กฎการมอบค่าชื่อเสียงจะเปลี่ยนไป ตอนนี้ทั้งแคลน และผู้เล่นจะได้ค่าชื่อเสียง

ค่าชื่อเสียง ได้โดยแคลนและผู้เล่นในแคมเปญที่ 3 และจะไม่หายไปเมื่อออกจากแผนที่.

เปลี่ยนแคลนก็ไม่ส่งผลในจำนวนค่าชื่อเสียงที่ได้จากแคลน หรือผู้เล่น หลังจากที่ผู้เล่นออกแคลน ผู้เล่นจะไม่เสียค่าชื่อเสียงไป เช่นเดียวกับแคลน แคลนใหม่ เมื่อมีผู้เล่นเข้า จะได้รับค่าชื่อเสียงจากผู้เล่นที่มาเข้าร่วม.

 

ข้อกำหนดการได้รับค่าชื่อเสียงสำหรับแคลน

แคลนจะสะสมค่าชื่อเสียงที่ได้รับจากสมาชิกด้วยกฎพิเศษนี้:

1. แคลนได้รับโบนัสในค่าชื่อเสียง สำหรับภารกิจกลยุทธ์หลัก และทำสำเร็จในด่านที่หนึ่งและสอง. จำนวนค่าชื่อเสียงที่สามารถได้รับจะแสดงในประกาศของด่านของแคมเปญ

2. หลังแต่ละการรบ แคลนจะได้รับจำนวนรวมของค่าชื่อเสียงที่ได้จากสมาชิกแคลนในการรบ

3. เพิ่มเติม, แคลนได้รับจำนวนค่าชื่อเสียงที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจการขึ้นฝั่งได้สำเร็จ  ดูที่ส่วน P. 5.7 ของกติกา

 

ข้อกำหนดการได้รับค่าชื่อเสียงสำหรับผู้เล่น

1. ผู้เล่นได้รับค่าชื่อเสียงสำหรับแต่ละการรบ ในแผนที่แคมเปญที่ 3

จำนวนค่าชื่อเสียง ซึ่งผู้เล่นได้รับตามผลของการรบ มีการคำนวนตามด้านล่างนี้:

ค่าชื่อเสียงผู้เล่น = Exp × E × T × Z × G

 • Exp – ค่าประสบการณ์รวมของผู้เข้าร่วมการรบ หารด้วย 15. ค่าประสบกาณณ์นับโดยไม่รวมไอดีพรีเมี่ยม และโบนัสอื่นๆ
 • E – ค่าสัมประสิทธิ์ของด่านในแคมเปญ:
ด่าน ค่าสัมประสิทธิ์
แรก 1,5
สอง 1,1
สาม 1

 

 • T – ค่าสัมประสิทธิ์ประเภทการรบ:
การรบสำหรับจังหวัด 5
การรรบที่มีเจ้าของในการขึ้นฝั่ง หรือ จลาจล 5
การรบอื่นๆ 1

 

 • Z – ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับภารกิจรอง:
Supremacy: ชนะในการรบต่อแคลนที่มีค่าชื่อเสียงมากกว่าในขณะนั้น 1,1
Offensive Reconnaissance: ชนะการรบในแผนที่ซึ่งแคลนไม่ชนะระหว่างแคมเปญ; การรบจังหวัด และการรบต่อเจ้าของจะถูกนับ. 1,5

 

โน๊ต: ค่าสัมประสิทธิ์ สำหรับภารกิจรองของด่านจะประกาศในกติกาของแต่ละด่าน

 • G - ค่าสัมประสิทธิ์เกม ซึ่งใช้เฉพาะในด่านที่สามของแคมเปญ (สูตรจะประกาศในกติกาของด่านสาม).

2. จำนวนของค่าชื่อเสียงที่ผู้เล่นจะได้รับสำหรับภารกิจขึ้นฝั่งของแคลน ขึ้นอยู่กับการทำงานส่วนตัวของภารกิจ จำนวนค่าชื่อเสียงที่ผู้เล่นได้รับไม่เกิน 1/15 ของจำนวนรวมของค่าชื่อเสียงที่ได้รับของแคลน

ค่าชื่อเสียงผู้เล่น = QP × P / A

 • QP – ค่าชื่อเสียงรวมสำหรับการทำภารกิจสำเร็จ (ดูที่P. 5.7 ของกติกา)
 • P - จำนวนรวมของค่าชื่อเสียง ซึ่งผู้เล่นหนึ่งคนได้รับระหว่างเวลา เมื่อแคลนทำภารกิจขึ้นฝั่ง (รวมทั้งการรบซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำเร็จ);
 • A - จำนวนรวมของค่าชื่อเสียง ที่ผู้เล่นในแคลนทั้งหมดได้รับระหว่างระหว่างเวลา เมื่อแคลนทำภารกิจขึ้นฝั่ง (รวมทั้งการรบซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจความสำเร็จ);

สูตรนี้ไม่รวมการได้รับ จำนวนไม่ปรกติของค่าชื่อเสียงส่วยตัวของผู้เล่น และยังแบ่งรางวัลสำหรับผุ้เล่นที่เข้าร่วมการรบระหว่างภารกิจสำเร็จ

 

3. กรณีพิเศษ: ภารกิจสำเร็จโดยไม่มีการรบ

ถ้าไม่มีผู้เล่นในแคลนเข้าร่วมการรบระหว่างความสำเร็จของภารกิจ รางวัลจะแบ่งเท่าๆกันระหว่างผู้เล่นในแคลน ผู้เล่นไม่สามารถรับมากกว่า 1/15 ของรางวัลได้

โน๊ต:ถ้าผู้เล่นออกจากแคลน ก่อนภารกิจสำเร็จ เขาจะได้รับส่วนของรางวัลที่จะได้

 

4. ผู้เล่นที่อยู่ในแคลย และทำอันดับติด 3 อันดับแรก ระหว่าง ด่านที่ 1 และ 2 จะได้รับโบนัสดังต่อไปนี้:

 • อันดับที่ 1 - ค่าชื่อเสียงที่ได้รับระหว่างด่านคูณด้วย 3;
 • อันดับที่ 2 - ค่าชื่อเสียงที่ได้รับระหว่างด่านคูณด้วย 2;
 • อันดับที่ 3 – ค่าชื่อเสียงที่ได้รับระหว่างด่านคูณด้วย 1.5.

ถ้ามีการโต้แย้งเรื่องค่าชื่อเสียงที่ได้รับปรากฎ (การรบที่น่าสงสัย เป็นต้น), ผู้ดูแลของ WorldofTanksอาจจะร้องขอรีเพลย์การรบ สกรีนช๊อต หรือข้อมูลอื่นๆที่ใช้ในการพิสูจน์เรื่องนี้ ถ้าข้อมูลนั้นไม่มี การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลของWorldofTanksเราขอแนะนำให้เปิดการใช้งาน การบันทึกรีเพลย์ทุกครั้งที่ทำการรบ

ปิด