โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

สงครามแคลน: แนะนำ แทงค์ล๊อคกิ้ง 14 กุมภาพันธ์

ท่านผู้บัญชาการ

เราขอแนะนำการมาของ ระบบใหม่ในสงครามแคลนของเอเชีย : แทงค์ล๊อคกิ้ง  ในระหว่างที่กำลังทดสอบระบบในเซิฟเวอร์อื่นๆ เรามาดูกันว่าระบบนี้คืออะไร

ระบบแทงค์ล๊อคกิ้ง จะเริ่มใช้งานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

แทงค์ล๊อคกิ้งคืออะไร?

ง่ายๆ  'แทงค์ล๊อคกิ้ง' คือส่วนของการปิดรถถังในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยเวลาที่ไม่ระบุ  เมื่อรถถังของท่านถูกทำลายระหว่างการรบในสงครามแคลนบนแผนที่สากล ท่านจะไม่สามารถใช้รถถังคันนั้นได้ในระยะเวลานึง

ระหว่างการลงโทษในครั้งแรก ระบบแทงค์ล๊อคกิ้งจะเป็นดังกลไกที่ฉลาดและ สร้างสรรค์ในการเล่นเหมือนแผนการณ์ของหัวหน้าแคลน ในการจัดการวสงแผนรับมือกับระบบนี้ เมื่อต้องการโจมตีพื้นที่อื่นๆ

ระยะเวลาในการล๊อครถถัง

นี้คือรายการเวลาของการล๊อครถถังในระบบ 'แทงค์ล๊อคกิ้ง', แยกตามรถถังเทียร์ และคลาส ทั้งสองแบบแยกเวลาจากกันดังด้านล่างนี้

 

โน๊ต: เวลาทั้งหมดเป็นแบบชั่วโมงเท่านั้น (เช่น. hh:mm, หรือ hh)

 

สำหรับการโจมตีแคลนในกรณีที่พื้นที่ถูกยึด:

รถถัง
ประเภทพื้นที่
เทียร์
III
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
รถถังเบา
0 0:30 1
2
8 8
8 24 -
-
0 0:06 0:12
0:24 1:36 1:36 1:36 4:48
-
-
0 0:12
0:24 0:48 3:12 3:12 3:12 9:36
-
-
รถถังกลาง 0 0:30 2
8
12
15 24 36 48 60
0 0:06 0:24 1:36 2:30 3
4:48 7:48 9:36 12
0 0:12 0:48  2:52 5 6
9:36 15:36 19:12
24
รถถังหนัก - -
-
 12 15
24
36 48 80 84
- - - 2:24
3 4:48
7:48
9:36 12
16:48
  - - - 4:48
6 9:36 15:36
19:12 24
30:36
รถถังพิฆาต - 0:30 2
8 12:30 15 24 36 48 48
- 0:06 0:24
1:36
2:30 3 4:48 7:48 9:36 9:36
- 0:12 0:48  3:12 5 6
9:36 15:36 19:12 19:12
รถถัง SPGs - 2
4
9 3:30 18 25 37 37
60
- 0:24 0:48  1:48 2:42 3:36 5
7:24
7:24
12
- 0:48  1:36 3:36
5:24 7:12
10
 14:48 14:48
24

 

สำหรับทุกการรบ:

รถถังเทียร์
I II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
รถถังเบา 0 1
2
4
16
16
16
48
-
-
รถถังกลาง 0 1
4
16
25
30
48
72
96
120
รถถังหนัก - -
-
24
30
48
72
96
120
168
รถถังพิฆาต - 1
4
16
25
30
48
72
96
96
รถถัง SPGs - 4
8
18
27
36
50
74
74
120
ปิด