[อัปเดต] บำรุงรักษาฐานที่มั่น

ปัญหาทมางเทคนิคได้รับการแก้ไขแล้วและการรบระหว่างฐานที่มั่นสามารถใช้งานได้แล้ว เพลิดเพลินกับตัวเร่งทรัพยากรอุตสาหกรรมสองเท่าจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 9 กุมภาพันธ์!

ผู้บังคับการทุกท่าน

เราได้พบปัญหาเกี่ยวกับโหมดฐานที่มั่น รงมถึงการรบปะทะและการรุกคืบ เราขอเรียนให้ทราบว่าการรบระหว่างฐานที่มั่นจะถูกปิดสำหรับการซ่อมแซมจนถึงประกาศภายภาคหน้า และหน้าบริการกองทัพอาจจะได้รับผลกระทบในระหว่างนี้ ขอให้วางใจ แต่อย่งไรก็ตาม เราได้วางแผนในการเพิ่มทรัพยากรอุตสาหกรรมเมื่อโหมดเปิดให้บริการอีกครั้งเพื่อเป็นการชดเชยระยะเวลาปิด

เราขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณความอดทนและความเข้าใจของคุณ โปรดติดตามอัปเดตถัดไป!

ปิด