ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบ เซิร์ฟเวอร์ World of Tanks Asia จะปิดซ่อมบำรุงในวันที่ 13 สิงหาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 05:00 ถึง 05:30 น. เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

  • WoT ASIA center (05:00 - 05:30 น.)
  • WoT ASIA P2 (05:00 - 05:30 น.)
  • ANZ (05:30 - 06:00 น.)

แพชโน้ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด