ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงในวันที่ 11 สิงหาคม 2021 เวลาประมาณ 05:00 - 05:30 น.  เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

  • WoT ASIA center (05:00-05:30 น.)
  • ANZ (05:30-06:00 น.)

แพชโน๊ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด