ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2021

ผู้บังคับการ

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 04:00 to 04:45 UTC+7 เพื่อปล่อยอัพเดทย่อบ 1.12.1_4 เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง


แพชโน๊ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด