การปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 5 มีนาคม 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบ เซิร์ฟเวอร์รของ World of Tanks Asia จะปิดปรับปรุงในวันที่  5 มีนาคม 2021 ตั้งแต่เวลา 04:00 ถึง 04:45 UTC + 7 เพื่อปรับใช้ อัพเดทย่อย 1.12.1 ดังนั้นเว็ปไซต์เกมและกองทัพจะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงการปิดปรับปรุง


บันทึกแพทช์โน็ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด