ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 1 เมษายน 2021

ผู้บังคับการ,

โปรดทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของ World of Tanks Asia จะปิดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงใน วันที่ 01 เมษายน 2021 ตังแต่เวลา 04:00 to 04:45 UTC+7 เพื่อปล่อยอัพเดทย่อบ 1.12_7 เซิร์ฟเวอร์และหน้ากองทัพจะไม่มารถใช้งานได้ในระหว่างการปรับปรุง

แพชโน๊ต

  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคบางประการ
ปิด