โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

ปิดปรับปรุง Sandbox Server วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ประกาศ
ในภาษาอื่น: en zh-tw ja

ผู้บัญชาการ,

โปรดทรบว่า จะมีการปิดปรับปรุง ในเซิฟเวอร์ Sandbox ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เริ่มตั้งแต่ 19:00 เวลาไทย. โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ระหว่างการปิดปรับปรุงนี้  จะมีการอัพเดทในเซิฟเวอร์ Sandbox ไปยัง Version 1.0.4.

พักหลัยตาสักแปป เดี่ยวเราจะกลับมาพร้อมแมวร้อนๆ

ปิด