ปิดปรับปรุง โหมดภูมิประเทศ

ผู้บังคับการ,
 
อัปเดต 1.14 พร้อมใช้งานแล้ว! อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาทางการแปลบางอย่างเกี่ยวกับโหมดภูมิประเทศใหม่ โหมดดังกล่าวจึงถูกปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อป้องกันผลกระทบใดๆ ต่อประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ เราจะเปิดใช้งานโหมดนี้อีกครั้งทันทีที่ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
 
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ เราขออภัยเป็นอย่าสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ในระหว่างนี้ โปรดเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติอื่นๆ ของ การอัปเดทครั้งใหญ่นี้!
ปิด