[อัพเดท] เสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงโหมดภูมิประเทศ

ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ ผู้บังคับการ!

ปัญหาการแปลก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และ โหมดภูมิประเทศ พร้อมใช้งานในไคลเอนต์เกมแล้ว ลองใช้และปรับปรุงความรู้แผนที่ของคุณ!

ปิด