[Video] WG Explores: War Memorial of Korea

คำบรรยายมีให้บริการ คลิกที่ไอค่อนทางมุมขวาล่างเพื่อใช้งาน

 

ผู้บัญชาการ,

WG Explores กลับมาแล้ว พร้อมการเดินทางครั้งใหม่! ในตอนนี้ เราจะไปพบกับ อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี จุดเริ่มต้นในสงครามเกาหลีมาจากไหน? และจบลงยังไง? อะไรคืออาวุธที่สำคัญในการใช้งานในสงครามนี้? ไปหาคำตอบกันได้ในวีดีโอ!

ลุยเลย!

ปิด