อัปเดต 1.14: รถถังหนักจากเชโกสโลวะเกีย แผนที่ท่าหลบภัย การปรับเปลี่ยนภาคสนาม และอีกมากมาย!

ปิด