อัพเดต 1.11.1 การทดสอบทั่วไป: รถถังอิตาลีใหม่และระบบหมวดรถถัง 2.0

ปิด