ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว
ผู้บังคับการ!
ขอให้คุณมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในปีกระต่ายใน World of Tanks!
ความเจริญรุ่งเรืองมีความยิ่งใหญ่ในปีนี้ เพราะกระต่ายได้ยินคำขอของเราสำหรับเสบียงการรบที่มากขึ้น และตอนนี้ร้านค้าเสบียงแนวหลังก็มีสินค้ามากมายรออยู่ รับตราจันทราจากภารกิจการฉลองวันตรุษจีนและใช้มันเพื่อแลกรับรางวัลจากร้านค้าเสบียงแนวหลัง

อย่าลืม! มองหาข้อเสนอและส่วนลดมากมายที่มีให้เลือกทั้งร้านค้าในเกมและที่ร้านค้าพรีเมียม
ระยะเวลา: 20 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 1 กุมภาพันธ์ 2023 (09:00 น.)

ภารกิจใหม่จะมีให้ในแต่ละวันเป็นเวลา 10 วัน สามารถทำให้สำเร็จเพื่อรับตราจันทรา ใช้ตราจันทราเหล่านี้ในเสบียงแนวหลังช่วงตรุษจีน (เปิดถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:00 น.) เพื่อแลกรับรางวัลของกิจกรรมนี้!

 

รางวัล:
1x กำลังสำรองส่วนตัว: 50% ให้กับค่า XP (1 ชม)
1x กำลังสำรองส่วนตัว: 200% Crew XP and Free XP (1 ชม.)
5x โบนัสค่า XP x5 สำหรับชัยชนะ (พาหนะใดก็ได้)
3x ลวดลายปรับ "มาตามสบาย"
3x คำจารึก "เปิดฉากยิง!"
3x ลวดลายปรับ "ฮิวสตัน เรามี...ปัญหา?"
3x ลวดลายปรับ "งุนงง"
3x ลวดลายปรับ "ผามังกร (ทำใหม่)"
3x ลวดลายปรับ "ลูกแฝด"
3x ลวดลายปรับ "หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (สร้างใหม่)"
3x ลวดลายปรับ "พ่อครัว"
3x ลวดลายปรับ "มังกรซ่อน"
3x ลวดลายปรับ "เสือหมอบ"
9x ลายพราง "ธาตุหวู่สิง: ดิน"
9x ลายพราง "ธาตุหวู่สิง: โลหะ"
9x ลายพราง "ธาตุหวู่สิง: ไฟ"
9x ลายพราง "ธาตุหวู่สิง: น้ำ"
9x ลายพราง "ธาตุหวู่สิง: ไม้"
1x รูปแบบ 2 มิติ "ชมจันทร์"
1x รูปแบบ 2 มิติ "เกียรติของโฮ่วอี้"
1x รูปแบบ 2 มิติ "ฉูดฉาด"
Type 62
ช่องโรงรถ
พลรถฝึกฝนแล้ว 100%

 

ภารกิจ:
เนื่องจากเลขมงคลนำมาซึ่งความโชคดี การทำภารกิจ 8 ใน 10 ภารกิจในวันที่กำหนดตามลำดับจะทำให้คุณได้รับ รูปแบบ 2 มิติ "เทศกาลโคมไฟ" ทันเวลาฉลองพระจันทร์เต็มดวงแรกของปีจันทรคติ!รูปแบบดังกล่าวจะวางจำหน่ายที่ร้านค้าพรีเมียมตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 เป็นต้นไป

 

 
 
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่ห้า
วันที่หก
วันที่เจ็ด
วันที่แปด
วันที่เก้า
วันที่สิบ
สนุกกับไฟการฉลอง
ภารกิจการรบ: วันแรก
รายละเอียด:
สร้างความเสียหาย 16,000 หน่วยให้กับพาหนะของศัตรู ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 20 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 21 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่สอง
รายละเอียด:
ขับพาหนะของคุณเป็นระยะทาง 8,000 เมตร ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 21 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 22 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่สาม
รายละเอียด:
รับค่า XP พื้นฐาน 6,000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 22 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 23 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่สี่
รายละเอียด:
สร้างความเสียหายจากการช่วยเหลือ 8,000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 23 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 24 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่ห้า
รายละเอียด:
สร้างความเสียหายแก่พาหนะของศัตรูแตกต่างกัน 16 คัน ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 24 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 25 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่หก
รายละเอียด:
อยู่ใน 8 อันดับแรกจากค่า XP ที่ได้รับเทียบจากทั้ง 2 ทีม จำนวน 6 ครั้ง ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 25 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 26 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่เจ็ด
รายละเอียด:
ทำลายพาหนะของศัตรู 8 คัน ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 26 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 27 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่แปด
รายละเอียด:
ตวรจจับพาหนะของศัตรู 16 คัน ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 27 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 28 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่เก้า
รายละเอียด:
ป้องกันค่าความเสียหาย 6,000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 28 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 29 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: วันที่สิบ
รายละเอียด:
อยู่ใน 5 อันดับแรกจากค่าความเสียหายที่ทำได้ จำนวน 6 ครั้ง ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:
การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่ เท่านั้น   |   พาหนะระดับ IV - X เท่านั้น   |   1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x ตราสัญลักษณ์: "ปีเถาะ"
100x ตราจันทรา
รางวัลโบนัสสำหรับการเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียว:
ปลดล็อคภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเล่นการรบและรับรางวัลต่อไปนี้!
ระยะเวลา: 29 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 30 มกราคม 2023 (09:00 น.)
50x ตราจันทรา
1/8 ความคืบหน้าให้กับภารกิจการต่อสู้: "สนุกกับไฟการฉลอง"
ภารกิจการรบ: สนุกกับไฟการฉลอง
รายละเอียด:
ทำภารกิจการฉลองวันตรุษจีน 8 ภารกิจ ในวันที่กำหนด

เงื่อนไข:
1 ครั้ง / บัญชี
รางวัล:
1x รูปแบบ 2 มิติ: "เทศกาลโคมไฟ"
ระยะเวลา: 20 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 1 กุมภาพันธ์ 2023 (09:00 น.)

 

ต้องการรถถังใหม่สำหรับปีใหม่หรือไม่? ตรวจสอบร้านค้าพรีเมียมสำหรับข้อเสนอยานพาหนะทุก ๆ สองวันทั้งหมด 6 คัน พาหนะข้อเสนอแต่ละคันจะมาพร้อมกับชุดสินค้าสองชุด ชุดพื้นฐานพร้อมช่องโรงรถและพลรถฝึกฝนแล้ว 100% และอีกชุดพร้อมไอเท็มในเกมที่ลดราคาและตราจันทรา

 

การซื้อตราจันทราจะช่วยให้คุณเติมเต็มโรงรถของคุณด้วยรางวัลต่างๆ เช่น กำลังสำรองส่วนตัว การปรับแต่ง และแม้แต่พาหนะพรีเมียมจากร้านค้าเสบียงแนวหลัง

 

คว้าข้อเสนอวันตรุษจีน!

ระยะเวลา: 20 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 1 กุมภาพันธ์ 2023 (09:00 น.)

 

รับลังตรุษจีนที่เต็มไปด้วยกำลังสำรองส่วนตัวและลายพรางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธาตุทั้งห้า

 

ลังจันทราจิ๋ว
1x กำลังสำรองส่วนตัว: 100% ให้กับค่า XP (1 ชม.)
1x กำลังสำรองส่วนตัว: 300% ให้กับค่า XP อิสระและพลรถถัง (1 ชม.)
150x ตราจันทรา
9x ลายพราง: "ธาตุหวู่สิง: น้ำ"
ลังจันทราเล็ก
3x กำลังสำรองส่วนตัว: 100% ให้กับค่า XP (1 ชม.)
3x กำลังสำรองส่วนตัว: 300% ให้กับค่า XP อิสระและพลรถถัง (1 ชม.)
250x ตราจันทรา
9x ลายพราง: "ธาตุหวู่สิง: ดิน"
ลังจันทรากลาง
9x กำลังสำรองส่วนตัว: 100% ให้กับค่า XP (1 ชม.)
9x กำลังสำรองส่วนตัว: 300% ให้กับค่า XP อิสระและพลรถถัง (1 ชม.)
500x ตราจันทรา
9x ลายพราง: "ธาตุหวู่สิง: โลหะ"
ลังจันทราใหญ่
12x กำลังสำรองส่วนตัว: 100% ให้กับค่า XP (1 ชม.)
12x กำลังสำรองส่วนตัว: 300% ให้กับค่า XP อิสระและพลรถถัง (1 ชม.)
8x กำลังสำรองส่วนตัว: 50% ให้กับเงิน (1 ชม.)
1000x ตราจันทรา
9x ลายพราง: "ธาตุหวู่สิง: ไม้"
ลังจันทรายักษ์
28x กำลังสำรองส่วนตัว: 100% ให้กับค่า XP (1 ชม.)
28x กำลังสำรองส่วนตัว: 300% ให้กับค่า XP อิสระและพลรถถัง (1 ชม.)
18x กำลังสำรองส่วนตัว: 50% ให้กับเงิน (1 ชม.)
2500x ตราจันทรา
9x ลายพราง: "ธาตุหวู่สิง: ไฟ"

 

รายละเอียดเพิ่มเติม!

ระยะเวลา: 20 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 25 มกราคม 2023 (09:00 น.)

 

ระยะเวลา: 20 มกราคม 2023 (09:00 น.) - 25 มกราคม 2023 (09:00 น.)

 

ส่วนลดสำหรับการแปลงค่า XP อิสระ:
1 ทอง = 40 XP อิสระ

อุปกรณ์
ยุทธปัจจัย
ช่องโรงรถ
การปรับแต่ง

 

30 วันบัญชีพิเศษ WoT
90 วันบัญชีพิเศษ WoT
ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2023 (09:00 น.) - 6 กุมภาพันธ์ 2023 (09:00 น.)

 

บางคนฉลองวันตรุษจีนด้วยเทศกาลโคมไฟ สถานที่ต่าง ๆ สว่างไสวด้วยโคมไฟหลากสี กินขนมถังหยวนแสนหวานและจุดดอกไม้ไฟ! ซื้อรูปแบบ 2 มิติ "เทศกาลโคมไฟ" เพื่อระลึกถึงช่วงเวลาที่ดีและต้อนรับความโชคดีในปีนี้

 

ขอให้ชัยชนะของคุณเต็มไปด้วยความหวานและความสุขเหมือนขนมถังหยวนที่คุณได้เพลิดเพลินกับคนที่คุณรัก

 

รูปแบบ 2 มิติ "เทศกาลโคมไฟ"
1x รูปแบบ 2 มิติ "เทศกาลโคมไฟ"
ชุดรวมเทศกาลโคมไฟ
1x รูปแบบ 2 มิติ "เทศกาลโคมไฟ"
3x ลวดลาย: "ขนมถังหยวน"
3x ลวดลาย: "โคมจีน"
3x ลวดลาย: "ตัวเหนียน"
3x คำจารึก: "เทศกาลโคมไฟ"
3x คำจารึก: "สุขสันต์เทศกาลโคมไฟ"
3x คำจารึก: "งานรวมญาติ"
10x โบนัสค่า XP x5 เมื่อชนะ (พาหนะใดก็ได้)

 

รับการปรับแต่ง!

ปิด