โปรแกรมแนะนำผู้เล่น: ภารกิจ

ในส่วนนี้ ท่านจะหาทุกภารกิจที่มี ในส่วนของการโปรแกรมแนะนำผู้เล่น

ส่วนใหญ่ของท่านนั้นพร้ออมกับคำแนะนำนี้  แต่ เราแน่ใจท่านจะหาสิ่งเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการไปจาก I ถึง V.

ขอให้สนุก!

โปรแกรมแนะนำผู้เล่น: คำแนะนำผู้เล่นใหม่


1 - 31 ตุลาคม: โปรแกรมแนะนำผู้เล่น

กิจกรรมเริ่ม: 1 ตุลาคม 2557 (พุธ) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557 (ศุกร์) @ 12:30 - 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

ภารกิจ: ยินดีต้อนรับสู่ World of Tanks

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล 
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • ล๊อกอินเข้าสู่ World of Tanks
  • LT III T-127
  • 1 วันสมาชิกพรีเมี่ยม

ภารกิจ: Your First Battle

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • เข้าร่วมการรบแรก
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 1,000 EXP

ภารกิจ: The Second Battle

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • เสร็จสิ้นการรบที่สอง
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 10,000 เครดิต

ภารกิจ: Tier II - IV Booster

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • รถถังเทียร์ II - IV เท่านั้น
  • ติด 12 อันดับแรกของทีมในค่า EXP ที่ได้รับในการรบ
  • x1.5 รายได้เครดิต
  • x1.5 EXP

ภารกิจ: Consumable Starter Pack

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • ทำสำเร็จในการรบที่สาม
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 2x Small Repair Kits
  • 2x Small First Aid Kits
  • 2x Manual Fire Extinguisher
  • 1x Large Repair Kits
  • 1x Large First Aid Kits
  • 1x Automatic Fire Extinguisher

ภารกิจ: Gold Ammunition

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • ทำสำเร็จ 10 การรบ
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 25x 45mm AP Composite-Rigid UBR-240PA

    (กระสุนพรีเมี่ยมสำหรับ T-127)

ภารกิจ: Equipment Starter

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • ทำสำเร็จ 20 การรบ
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 1x Improved Ventilation Class I

ภารกิจ: Achievement Challenge

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล

  • เฉพาะการรบแบบสุ่ม หรือ ทีมการรบ 7v7 หรือ การรบฐานที่มั่นเท่านั้น
  • ได้รับหนึ่งในตราตามรายการด้านล่างนี้:
    • Top Gun
    • Defender
    • Invader
    • Steel Wall
    • Confederate
    • Scout
    • Patrol Duty
  • x1.2 EXP ลูกเรือ

ภารกิจ: Platoon Challenge

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • ต้องอยู่ในพลาทูน
  • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
  • ทำสำเร็จ 1 การรบในพลาทูน
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • x1.2 EXP ลูกเรือ

ภารกิจ: You Are Not Alone

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • ต้องอยู่ในพลาทูน
  • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
  • เฉพาะไอดีที่มีผลการรบรวมกันน้อยกว่า 100 การรบ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • ทำสำเร็จ 1 การรบในพลาทูน
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 1 วันสมาชิกพรีเมี่ยม

ภารกิจ: Join a Clan and Gain

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • ต้องอยู่ในพลาทูน
  • ต้องอยู่ในกองทัพ
  • หนึ่งครั้งต่อไอดี
  • ทำสำเร็จ 10 การรบ
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 1x ช่องโรงรถ

ภารกิจ: 7v7 Support

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • 7v7 ทีมการรบเท่านั้น
  • ทำซ้ำได้ 5 ครั้ง only
  • เข้าร่วมในการรบ 7v7 หนึ่งครั้ง
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 1,000 EXP
  • 1x Automatic Fire Extinguisher

ภารกิจ: Clan Wars Global Map Support

ข้อจำกัด เงื่อนไข รางวัล
  • การรบแผนที่โลกเท่านั้น
  • ทำซ้ำได้ 5 ครั้ง เท่านั้น
  • เข้าร่วมในการรบแผนที่โลกหนึ่งครั้ง
  • ทำอย่างน้อย 25 ความเสียหายในการรบ
  • 1,000 EXP
  • 1x Automatic Fire Extinguisher

 

ปิด