กฎ ฿ กติกา Major League / Masters

1. กฎทั่วไป

ขยาย

1.1. นิยาม

ผู้จัดทำ หรือผู้จัดการแข่งทัวร์นาเมนต์ – Wargaming APAC.

APAC League – ทัวร์นาเมนต์ eSports ซึ่งจัดขึ้น โดยมีผู้เล่นในแต่ละประเทศ APAC เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม – สมาชิกของทีมที่เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ APAC League

คู่มือกฎ – เอกสารทีแจ้งกฎที่มีระหว่างผู้เล่น และผู้จัดการแข่ง ที่ขึ้นตรงต่อ APAC League.

เกม – เกมออนไลน์หลากผู้เล่นขนาดใหญ่ “World of Tanks”.

1.2. ความถูกต้องของกฎ

หากกฎใดในกฎข้อนี้เป็นโมฆะด้วยเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ส่วนที่เหลือของ คู่มือกฎ ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับประเทศนั้น

1.3. การไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน

การสื่อสารทั้งหมดระหว่างผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด ในการประท้วง การแจ้งคำร้อง หรือการติดต่ออย่างเป็นทางการอื่น ๆ จะไม่สามารถเผยแพร่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดงาน

1.4. ข้อตกลงเสริม

ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมและข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่ละเมิดกฎข้อบังคับนี้ ผู้จัดงานไม่แนะนำให้ทำสัญญาดังกล่าวและจะไม่บังคับใช้ข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าว

1.5. เงื่อนไขการติดต่อ

ผู้จัดจะไม่เข้าไปแทรกแซงและไม่รับผิดชอบต่อประเด็นทางกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้เล่นกับทีมของเขา

1.6. รางวัล

รางวัล Major League จะมีรางวัลรวม 400,000. กลุ่มรางวัลนี้จะแบ่งระหว่างทีมตามอันดับที่ได้รับใน Major League, ดังต่อไปนี้:

 • อันดับ 1 – 120,000
 • อันดับ 2 – 90,000
 • อันดับ 3 – 65,000
 • อันดับ 4 – 50,000
 • อันดับ 5 – 40,000
 • อันดับ 6 – 30,000

1.7. การติดต่อผู้จัดงาน

เฉพาะผู้แทนทีมที่ได้รับการแต่งตั้งและสื่อสารเท่านั้นที่สามารถติดต่อทีมงาน ผู้จัดงานได้ ก่อนที่จะติดต่อทีมงาน คุณต้องอ่านกฎฉบับนี้อย่างละเอียดและตรวจสอบว่าได้ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ควรติดต่อและร้องขอเป็นประจำระหว่าง ตัวแทนของทีม ทีมผู้จัดงาน จะทำผ่าน: eSports-Asia@wargaming.net.

หากผู้เข้าร่วมต้องการส่งการประท้วงเกี่ยวกับการแข่งขันที่เฉพาะเจาะจงอีเมลต้องถูกส่งภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาเริ่มต้นของการแข่งขัน (อ้างอิง 4.1)

การประท้วงใดๆที่มีหลังเส้นตาย สามารถถูกละเว้นได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดงาน

การประท้วงแต่ละครั้งควรส่งเพียงครั้งเดียว การประท้วงซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ประท้วงแล้วอาจถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนด การเล่นอย่างยุติธรรม ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

1.8. เส้นตาย

ผู้จัดงานอาจจะมอบเส้นตายผ่านอีเมล หรือทางช่องทางอื่นๆที่มอบให้กับตัวแทน.

ย่อลง

2. ความต้องการทีม & ที่เจ้าของ

ขยาย

2.1. นิยาม

ผู้เล่น – บุคคลใดๆที่อยู่ในสมาชิทีม และเข้าร่วมกิจกรรมในทัวร์นาเมนต์ APAC ผู้เล่นทุกคนใน APAC League ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือ ถ้าต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีการรับรองจากผู้ปกครองของผู้เล่น เพื่อการเข้าร่วมใน APAC League. ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นต่ำกว่า 15 ปี เข้าร่วมใน APAC League.

ทีม   จำนวนของผู้เล่นที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในทัวร์นาเมนต์เพื่อจุดประสงค์ในอันดับ และความก้าวหน้าในทัวร์นาเมนต์ APAC League 

2.2. ความต้องการทีม

ทีมประกอบด้วยผู้เล่นขั้นต่ำ 7 คน โดยมีระหว่าง 1-5 ผู้เล่นสำรอง สำหรับยอดรวมทั้งหมดคือ 12 ผู้เล่นสูงสุด ผู้เล่นสำรอง คือผู้เล่นเสริม ที่ใช้งานได้ในการเล่นระหว่างเกมทางการ

ทุกทีมต้องมอบข้อมูลต่อไปนี้ให้ผู้จัดงาน:

 • ชื่อทีมที่เหมาะสม
 • โลโก้ทีมที่เหมาะสม (พื้นหลังโปร่งใส รูปแบบ .PNG, ขนาดขั้นต่ำ 1000x1000 px)
 • รายชื่อของผู้เล่นที่เข้าร่วม

ทีมสามารถเล่นได้หนึ่งลีกเท่านั้น หรือทัวร์นาเมนต์อื่นๆ ที่เข้าสู่ APAC League หลัก  ทีมหรือผู้เล่นที่เข้าร่วมใน Minor League ไม่สามารถเข้าร่วมใน Major Leagues หรือ Qualifiers.ได้

เส้นตายการมอบของรายละเอียดทีมที่ต้องการตามด้านบน จะส่งผ่านอีเมล ไปยังตัวแทนทีม.

2.2.1. เปลี่ยนชื่อทีม

แต่ละทีมมีสิทธิในการเปลี่ยนชื่อทีมได้หนึ่งครั้งระหว่างฤดูกาล ตราบเท่าที่ชื่อนั้นไม่ได้ผิดตากกฎคู่มือ  ข้อตกลงผู้ใช้งาน และกฎทั่วไปของ “World of Tanks”, APAC League หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎ และกติกา การเปลี่ยนต้องร้องขอผ่านอีเมลไปยังผู้จัดงาน หลังการเปลี่ยนแปลงนี้ คำร้องอื่นๆในการเปลี่ยนชื่อทีม ในฤดูกาลเดียวกัน จะพิจารณาเป็นกรณี ตามดุลยพินิจของผู้จัดงาน

ในกรณีที่ชื่ทีมทำผิดกฎคู่มือ ข้อตกลงผู้ใช้งาน หรือกฎโดยทั่วไปของเกม “World of Tanks”, APAC League หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎ และกติกา ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการ บังคับ ให้เปลี่ยนชื่อทีม

2.2.2. เปลี่ยนชื่อผู้เล่น

การเปลี่ยนชื่อผู้เล่นใดๆกลางฤดูกาล (ก่อนช่วงเวลาการซื้อขาย) ต้องเป็นไปตามการอนุมัติของผู้จัดงานb

2.3. เจ้าของที่

ที่ของ APAC League เป็นของทีมทั้งหมด และไม่ใช่ของตัวแทนทีม/เจ้าของทีม ทีมอาจจะโหวตในการปลดตัวแทนทีมของเขาออก และใส่ชื่อตัวแทนทีมใหม่ได้

2.3.1. APAC League Slot

ถ้ามากกว่า 50% + 1 ของทีมที่ผ่านเข้ารอบดั้งเดิม เลือกที่จะออกจากทีม ทีมจะเสียที่นั่งใน Minor Leagueไป ขึ้นกับสถานะของ APAC League, ที่นั่งจะเติมเต็มด้วยการคัดเลือกแบบเปิด หรือทีมที่เหลือในลีก ที่ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการแทนที่

2.4. ตัวแทนทีม

แต่ละทีมส่งตัวแทนก่อนการเริ่มฤดูกาล โดยตัวแทน ต้องเป็นที่ยอมรับมากกว่า 50% ของทีม ตัวแทนทีม ทำหน้าที่ ในการติดต่อกับผู้จัดงาน 

ตัวแทนทีมต้องมอบข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ และร้องขอ

ตัวแทนทีม สามารถเล่นในการแข่งออนไลน์ได้ทั้งหมด

ทีมสามารถเปลี่ยนตัวแทนทีมได้ หนึ่งครั้งระหว่างฤดูกาล การเปลี่ยนต้องรองขอผ่านอีเมล ไปยังผู้จัดงาน และมากกว่า 50% ของผู้เล่นในทีมต้องตกลงใจในการเปลี่ยนแปลงนี้

ย่อลง

3. กฎสมาชิก

ขยาย

3.1. ความต้องการของผู้เล่น

แต่ละผู้เล่น APAC League Player ต้องมอบข้อมูลต่อไปนี้ไปยังผู้จัดงาน:

 • รายละเอียดการติดต่อสำหรับตัวแทนทีม (อีเมล, Discord และเบอร์โทรศัพท์).
 • ชื่อบัญชีของ World of Tanks เซิฟเวอร์เอเชีย

ด้านบนนี้คือข้อมูลขั้นต่ำที่มอบให้กับผู้จัดงาน  แบบฟอร์มการสมัคร จะมอบให้ก่อนฤดูกาล เพื่อสะสมข้อมูลสำหรับผู้เล่นทั้งหมดในฤดูกาล APAC League ที่มี

3.2 ล็อคภูมิภาค

แต่ละทีมที่เข้าร่วมใน APAC Major หรือ Minor League นั้นเป็นของภูมิภาค ตามที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่

ทีมนั้น โดยมีคำนึงถึงขนาดสมาชิกทีม สามารถมี 3 ผู้เล่นจากภูมิภาคที่แตกต่างจากภูมิภาคที่นำเสนอ  โดยกำหนดไว้ในแต่ละภูมิภาคต่อไปนี้:

 • พื้นที่ ANZ  – สำหรับผู้เล่นที่อาศัยใน ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์เท่านั้น
 • พื้นที่ JPN  – สำหรับผู้เล่นที่อาศัยใน ญี่ปุ่นเท่านั้น
 • พื้นที่ SEA สำหรับผู้เล่นที่อาศัยใน ทุกประเทศในเอเชียยกเว้น จีน ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ และเขต CIS

ถ้าประเทศของผู้เล่น ไม่ได้อยู่ในรายการ และ/หรือผู้เล่นรู้สึกว่า ตัวเองสมควรได้รับการยกเว้นจากกฎด้านบน ผู้จัดงาน จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

*รายการของพื้นที่ ที่สร้างมาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่แน่นอนของเซิฟเวอร์(พื้นที่ APAC) สำหรับจุดประสงค์ในเกม APAC League และไม่ได้นำเสนอในเรื่องของ ความเกี่ยวพันทางการเมือง / ความชอบ / การเลือกปฏิบัติ / โดย ผู้จัดงาน

 • การตัดสินของผู้จัดงาน ถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ในการไม่อธิบาย เบื้องหลังการตัดสินใจในการอนุมัติ หรือปฎิเสธคำร้องใดๆจากกฎ
ย่อลง

4. โครงสร้าง APAC League

ขยาย

4.1. นิยาม

ฤดูกาล  แต่ละฤดูกาล ประกอบด้วย ด่าน Minor League ด่านแต่ละด่านประกอบด้วยเกมการเล่น รอบ การแข่งจำนวนมาก

รอบ – กลุ่มการการแข่งที่เล่นในระดับเดียวกัน ในกลุ่มทัวร์นาเมนต์

คู่แข่งขัน – การแข่งขันตั้งขึ้นในการรบระหว่างสองทีม ที่จบลงเมื่อมีผู้ชนะ

การรบ – กลุ่มขนาดเล็กสุดของการวัดค่าในกระบวนการการแข่งขัน การรบเล่นในแผนที่เดียว จากกลุ่มแผนที่  APAC League จนกว่าจะตัดสินผู้ชนะได้จาก;

 • ทำลายรถถังศัตรูทั้งหมด
 • ยึดฐานโดยทีมโจมตี
 • ถ้าไม่มีผู้ชนะ หลังจากเวลาหมดลง และมีอย่างน้อยหนึ่งรถถังในทีมป้องกัน การรบจะตกเป็นชัยชนะของทีมป้องกัน
 • ความเป็นไปได้เดียวในการเสมอในการรบ นั้นคือรถถังผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกทำลาย.

4.2. Major Leagues

ทุกภูมิภาคregion (ANZ, JPN, SEA) จะมี Major League ของตัวเอง

ประกอบด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม ตามมาด้วยรอบเพลย์ออฟ และเกมรอบชิงชนะเลิศ ทุกๆทีมเล่นหนึ่งการรบกับทุกๆทีม เพื่อคว้าชัยในการแข่งขัน:  

 • การแข่งขันประกอบด้วย 3 การรบโดยรวม
 • ทีมประกอบด้วย 2 ชัยชนะเพื่อชนะการแข่งขัน
 • ก่อนอื่น ถ้าทีมคว้าชัยได้ 2 การรบ การแข่งขันนั้นจะจบลง
 • ถ้าแต้มของการแข่งขันถึง 1:1 การแข่งขันดำเนินต่อไปในรอบไทเบรก (4.2.3.2  การรบ- ไทเบรก).

4.2.1. ตารางการแข่งขัน

ทุกคู่การแข่งขัน จะมีกำหนดการ ที่ต้องการใน APAC League. ตารางการแข่งขันเต็ม ทั้งวันและเวลา จะสื่อสารไปกับตัวแทนทีมกับผู้จัดงาน ตารางการแข่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

4.2.1.1. การปรับตาราง

คำร้อง ในการปรับตารางของค่การแข่ง ต้องตกลงกันกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งสอง และส่งโดยตัวแทนทีมไปยังผู้จัดงานผ่านอีเมล โดยไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาการแข่งขันทางการ  การตัดสินใจในการเปลี่ยนตารางเวลา ต้องมอบให้โดยผู้จัดงาน ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการแข่ง ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการปฎิเศะคำร้องต่อการเปลี่ยนเวงลาการแข่งขัน  เฉพาะคำร้องข้อความเท่านั้นที่อนุมัติใช้งานได้โดยทางผู้จัดงาน

ผู้จัดงาน สงวนสิทธิในการปรับตารางการแข่งขัน โดยไม่ปรึกษากับทางทีม ถ้ามีสถานการณ์อันควร  ทีมทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ จะแจ้งให้ทราบผ่านตัวแทนทีมโดยตรง

4.2.1.2. เล่นในการเปลี่ยนแปลงตารางแข่งขัน

ทุกคู่การแข่งขัน ต้องทำการเล่น นี้หมายถึงว่า ถ้าการแข่งขันไม่ได้มีขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนตาราง มันต้องทำการเล่นก่อนสัปดาห์การแข่งจะสรุปผล  การแข่งขันต้องทำการเล่นไม่น้อยกว่า 6 วัน หลังวันแข่งขันเดิม การแข่งสัปดาห์สุดท้าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

4.2.1.3. การขาดหาย

ในกรณีที่ทีมขาดหายไป สำหรับตารางการแข่ง หรือตารางที่เปลี่ยนแปลง ผู้จัดงานจะตัดสินผลของการแข่งขันนั้นเป็นกรณีไป

4.2.2. อันดับ

อันดับจะขึ้นกับการตัดสินโดยแต้มที่มีของทีม ระหว่างฤดูกาลที่เกี่ยวข้อง ทีมจะได้รับ 3 แต้ม สำหรับการแข่งขันที่ได้ชัย สองแต้มสำหรับชัยชนะในไทเบรก 1 แต้มสำหรับการพ่ายแพ้ในไทเบรก และ 0 แต้มสำหรับการแพ้

ประสิทธิภาพทีมตามฐานของแต้มโดยรวมในทุกๆช่วงของฤดูกาล

4.2.3. ไท เบรก

4.2.3.1. ไทเบรก อันดับ

อันดับด้านล่าง ความสำคัญจะมีผลถ้า 2 ทีม หรือมากกว่ามีแต้มเท่ากัน ถ้าที่แต้มใดๆ จำนวนของทีมที่เสมอ อาจจะถูกหัก หรือแบ่งไปยังกลุ่มของทีมที่เสมอ ทีมที่คงการเสมอในกลุ่มย่อย จะนำมาเทียบกัน โดยมีตัวแปรแรกต่อไปนี้:

 • แต้มรวมในการแข่งขันระหว่างทีมด้วยกันเอง (“มินิลีก”)
 • แต้มต่างระหว่างทีม (“มินิลีก”)
 • แต้มต่างโดยรวม
 • จำนวนชัยชนะโดยรวม

ถ้าในตอนท้ายของฤดูกาล สองทีมหรือมากกว่า  ไม่สามารถระบุได้ในการเทียบกันในแต่ละส่วนจากตัวแปรด้านบนทั้งสี่  กามเทเบรก หรือเกมการแข่งขันจะมีขึ้น โดยตัดสินอันดับระหว่างทีมที่เสมอกัน ในกรณีพิเศษ, ทางผู้จัดงานสามารถออกกฎ, ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดงาน ในความแตกต่างของการตัดสินที่พหาบทสรุปไม่ได้ (เช่น โยนเหรียญ).

4.2.3.2. ไทเบรก - การรบ

การรบไทเบรก จะเล่นการคู่การแข่งขันซึ่งเข้าถึงคะแนนเสมอที่ 1:1 ในการแข่ง Best of 3 (Bo3) หรือ 4-4 ใน Best of 9 (Bo9).

การรบไทเบรก จะใช้งานเฉพาะเพื่อตัดสินหาผู้ชนะในคู่การแข่งขัน ในกรณีที่ทั้งคู่ไม่อาจจะหาแต้มที่เพียงพอในการชนะการแข่งขัน ในทุกๆด่านของการแข่งขัน.

ด้วยดารเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่ แผนที่การรบไทเบรก จะตัดสินแยกกันในแต่ละรอบ และจะแสดงในตอนเริ่มของฤดูกาล

4.2.3.3.ไทเบรก – ทีมเจ้าบ้าน

 • ทีมที่เข้าถึงชัยชนะได้ไวสุด (มีเวลามากขึ้นเหลือก่อนเวลาจะหมดลง) ในหนึ่งการรบ ดั่งทีมโจมตีในทีมเจ้าบ้านในการรบไทเบรก
 • ในกรณีที่ไม่มีทีมใดได้ชัยในฐานะทีมโจมตี ทีมที่ดาเมจรวมมากสุดในหนึ่งการรบของการแข่งขัน ในฐานะทีมIโจมตีในทีมเจ้าบ้าน
 • ในกรณีที่ทีมเสมอกันในการเทียบการทำดาเมจมากสุด การโยนเหรียญจะนำมาตัดสินทีมเจ้าบ้าน.
 • ทีมเจ้าบ้านสามารถเลือกข้างตามต้องการในการเล่น ในระหว่างการรบไทเบรก.
 • การรบไทเบรก จะมีขึ้นตามกฎทั่วไป APAC League ด้วยหนึ่งทีมเป็นฝ่ายโจมตี และหนึ่งทีมเป็นฝ่ายป้องกัน
 • ชัยชนะในการรบไทเบรก ทำให้ได้ชัยในคู่การแข่งขันนั้นๆ

4.2.4. Major League เพลย์ออฟ

รอบเพลย์ออฟ เป็นด่านสุดท้ายของ Major League. มันเริ่มก่อนการแข่งขัน Mastersจะมีขึ้น มันเริ่มต้นหลังการแข่งขัน Major League ดำเนินไปจนถึงจุดสิ้นสุด และ อันดับกลุ่ม Major League  ได้รู้ผล

 • ระหว่างเพลย์ออฟ Major League  สามทีม  (ที่มีอันดับ 1- 3 ในอันดับฤดูกาล) จะเล่นในการดวลเพื่อสองสิทธิ Masters ต่อลีกท้องถื่น
 • ทีมอันดับ 3 จะเข้ารบกับทีมอันดับ 2 และผู้ชนะในคู่การแข่งนี้จะรบกับอันดับ 1 ใน Major League Finals.
 • ทุกคู่การแข่งขันในเพลย์ออฟ จะเล่นโดยใช้กฎเกมมาตรฐาน การแข่งขันจะเล่นในแบบ Best-of-9.

4.3. Masters

หกทีมเข้าร่วมใน Masters. ทีมอันดับ 1 ของทุกๆ Major League ที่มี จะผ่านเข้ารอบอัตโนมัติสำหรับ Masters Finals, ระหว่างที่สามอันดับต่อมา จะเล่นรอบเพลย์ออฟ Masters 

เพลย์ออฟ Masters ประกอบด้วย หนึ่ง Bo9 แบ่งกลุ่มระหว่างทีมอันดับ 2  ความสำคัญอันดับด้านล่าง จะทีผลถ้าเกิดสามทีมเสมอกัน:

 • แต้มต่างระหว่างทีม (“มินิลีก”)
 • ดาเมจที่ทำโดยรวม

ระหว่าง Masters Finals, 4 ทีมที่เหลือในการแข่งขันจะเล่นกันในระบบแพ้คัดออก Best-of-9 ตลอดหนึ่งวัน จนหาแชมป์เปี้ยนฤดูกาล APAC League ได้ ทีมจะเข้าสู่กลุ่มแบบสุ่ม ทีมที่ผ่านเข้ารอบผ่านเพลย์ออฟ Masters ต้องไม่อยู่กลุ่มเดียวกัน ดั่งทีมอันดับ 1 จาก Major League.

4.4. คุณสมบัติ

หลังการทำงานในฤดูกาล APAC League เสร็จสิ้น กลไกด้านล่างจะมีขึ้น เพื่อตัดสินผู้เข้าร่วมในฤดูกาลต่อไปนี้:

4 ทีมสุดท้าย ในทุกๆ Major League ผ่านเข้าสู่ฤดูกาลต่อไปของ APAC League อัตโนมัติ

ทีมที่ครองอันดับ  5 และ 6 หลัง รอบแบ่งกลุ่มสองดับเบิ้ลรู้ผล จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันโปรโมชั่น

4.4.1 การแข่งขันโปรโมชั่น

เกมโปรโมชั่น จะเล่นในแบบ BO3   แพ้สองครั้งตอบรอบ ด้วยกฎเกมมาตรฐาน APAC League 

ทีมที่เข้าสู่การแข่งโปรโมชั่นได้แก่:

 • สองทีมจากอันดับ 5 และ 6 ใน Major Leagues
 • สองทีม Minor League (สำหรับ  JPN) หรือทีมรอบคัดเลือก (สำหรับ   ANZ และ SEA) ที่ได้ที่ใน อันดับ 1 และ 2

หลังการแข่งโปรโมชั่นได้ข้อสรุป:

 • สองทีมสุดท้าย เข้าสู่กระบวนการ  Major League ที่เกี่ยวข้อง
 • ทีมใดๆ และทั้งหมด ที่สิ้นสุดต่ำกว่า สองทีมสูงสุด เข้าสู่ Minor League (สำหรับ JPN)ต่อไป หรือจะเข้าร่วมในรอบคัดเลือกฤดูกาลต่อไปในการเข้าสู่ APAC League อีกครั้ง (สำหรับ ANZ และ SEA).
ย่อลง

5. จรรยาบรรณผู้เล่น

ขยาย

5.1. พฤติกรรม

ในชีวิตประจำวัน ควรได้รับการบำรุงรักษะระหว่างผู้เข้าร่วมของ APAC League การละเมิดกฎนี้จะถูกลงโทษด้วย

5.1.1. สบประมาท

ทุกการสมประมาท การดูถูกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม APAC จะถูกลงโทษ ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการดูถูกที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน แต่ยังรวมถึงการดูถูกบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของผู้จัดงาน (ฟอรัม  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันสมุดเยี่ยมผู้เยี่ยมชมผู้เล่น  ช่องสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น) การดูถูกที่ส่งไปยังโปรแกรม IM (เช่น Skype, Discord) ทางอีเมลหรือทางสื่อสารอื่น ๆ จะถูกลงโทษถ้าสามารถเชื่อมโยงกับ APAC League ได้

ขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของการดูถูกการลงโทษจะถูกกำหนดโดยดุลยพินิจของผู้จัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมทีมทั้งหมด

5.1.2. การสแปม

การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการล่วงละเมิดหรือล่วงล้ำถือเป็นสแปม

การสแปมบนแพลตฟอร์ม ผู้จัดงานจะถูกลงโทษตามดุลยพินิจของ ผู้จัดงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรง

5.1.3.1. การสแปมในเกม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกลงโทษเพื่อสแปมที่มากเกินไปหากพิจารณาว่าฝ่ายตรงข้ามที่สแปมรบกวนหรือกก่อกวนเกม ฟังก์ชันแชทมีไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารที่ตรงกับคู่ต่อสู้และผู้ดูแลระบบ การแข่งขันเท่านั้นและไม่ได้ใช้เพื่อรับผลประโยชน์ทางยุทธวิธีใด ๆ

5.1.3. พฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬา

สำหรับเกมที่มีระเบียบเรียบร้อยและน่ารื่นรมย์ผู้เล่นทุกคนต้องมีทัศนคติแบบนักกีฬาและเล่นอย่างยุติธรรม ผู้เล่นทุกคนควรเป็นตัวแทนทีมของตนและกลุ่ม APAC โดยการมีส่วนร่วมกับความสามารถที่ดีที่สุดของพวกเขา สิ่งใดที่ขาดหายไปจะถือว่าไม่เหมือนนักกีฬาและจะถูกลงโทษขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพฤติกรรมที่กำหนดโดยผู้จัดงาน ข้อผิดพลาดที่สำคัญและผิดปกติที่พบมากที่สุด ได้แก่ อย่างไรก็ตามผู้ดำเนินรายการถือว่าหมวดของความผิดเป็นแบบเปิด

5.2. กลโกง

ความพยายามใด ๆ ในการหลอกลวง ผู้จัดงาน หรือผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลข้อมูลหรือข้อความที่เป็นเท็จข้อความหรือข้อมูลจะถือว่าเป็นการหลอกลวงและถูกลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของความพยายามโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ผู้จัดงาน

5.3. การเล่นไม่ยุติธรรม

การกระทำต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นไม่ยุติธรรม และจะถูกตัดสินโดยดุลยพินิจของผุ้จัดงาน

5.3.1. ผู้เล่นที่ไม่เหมาะสม

พยายามใช้หรือใช้ผู้เล่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมในภูมิภาคลีก APAC ที่เกี่ยวข้อง

5.3.2. ส่งสัญญาณ/ กุเรื่อง

เล่น หรือพยายามในการเล่นภายใต้ชื่อของ หรือใช้งานบัญชีทัวร์นาเมนต์ของผู้เล่นอื่นๆ.

5.3.3. แฮ็ก / โกง

การแฮ็ก / โกง หมายถึงการใช้ซอฟท์แวร์และ / หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามหรือปรับเปลี่ยนไคลเอ็นต์เกม WoT รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อให้บรรลุข้อได้เปรียบ

5.3.4. สมรู้ร่วมคิด

ข้อตกลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมสองคน (2) ขึ้นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากว่ากับผู้เล่นฝั่งตรงข้าม การสมรู้ร่วมคิด ยังรวมไปถึง แต่ไม่ จำกัด ในการกระทำเช่น:

 • การกำหนดผลการแข่ง รวมไปถึงการกำหนดล่วงหน้าในส่วนแบ่ง หรือรางวัล
 • การสื่อสารใดๆก็ตามระหว่างผู้เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งทีม ที่ตั้งใจในการทำให้ผู้เข้าแข่ง APAC League นั้นเกิด Participants ผลเสีย นี้รวมไปถึง แต่ไม่จำกัด ไปยังรูปแบบการสื่อสารต่อไปนีิ:
  • ทางวาจา
  • ทางข้อความ
  • สัญญาณภาษา
  • ท่าทาง
  • อื่นๆ
 • หากพบการกระทำที่พยายามแพ้ในการรบ และ/หรือ พยายามก่อความเสียหายต่อผู้เข้าร่วม หรือทีมในความสามารถในการเอาชนะการรบ

5.3.5. การใช้บั๊ก / กลิทช์

พยายามใช้งานบั๊กในเกม กลิทชฺ และ กลไกในเกมที่ไม่พึงประสงค์ ทุกกรณีจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามดุลยพินิจของผู้จัดงาน

5.4. การไล่ออก 

ทางผู้จัดงานสามารถ ในการกิจารณา นำผู้เล่นใดๆออกไปถ้าเห็นควร และมีเหตุผลอันควร โดยไม่ระบุเหตุผล

5.5. กฎการต่อต้านการโกงสากล

ทางผู้จัดงาน สนับสนุนการเล่นอย่างยุติธรรม และสงวนสิทธิในการแบนผู้เล่น และ/หรือทีม หรือการลงโทษใดๆ เพื่อป้องกัน การไม่ควรที่เกิดใน eSports นี้รวมถึงการลงโทษที่ใช้งานในระเบียบอื่นๆนอกจาก APAC League. กฎใช้งาน แต่ไม่จำกัดไปถึง:

 • ทุกการแข่งขัน World of Tanks ที่จัดงานโดย WG.
 • ทุกการแข่งขัน World of Tanks ที่จัดงานโดย บุคคลที่สาม  อนุญาตโดย WG.

5.6. การพนัน

ผู้เล่นทุกท่าน ตัวแทนทีม และผู้จัดการ ไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อม All Players, Team Representatives, and Managers, either directly or indirectly, ห้ามเล่นหรือเดิมพันกับผลการแข่งขันใด ๆ ของ APAC League หรือเกม / การแข่งขันทั่วโลก

ในกรณีเช่นนี้ในการตรวจจับการละเมิดกฎนี้ออแกไนเซอร์จะถือว่าการละเมิดดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและจะมีการลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระทำความผิด

5.7 การละเมิดนโยบายเกม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่พบว่ามีความผิดในการละเมิดข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางของ World of Tanks (EULA) และ / หรือข้อกำหนดในการให้บริการ (ToS) และ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือนโยบายอื่นใดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการนี้อาจได้รับการลงโทษเพิ่มเติม เกี่ยวกับลักษณะและความรุนแรงของการละเมิด

ย่อลง

6. กฎเกมMajor League/Masters

ขยาย

6.1 การตั้งค่าเกม (ทุกด่าน)

การตั้งค่าเกม คงเดิมสำหรับทุกการแข่งขันใน Major League และ Masters ทุกการแข่งขันจะเล่นในเซิฟเวอร์ที่กำหนดโดยผู้จัดงาน

 • ขนาดทีม: 7 ผู้เล่น
 • แต้มเทียร์สูงสุด: 70
 • จำกัดเวลา: 10 นาที
 • โหมดเกม: โจมตี/ป้องกัน
 • เวลายึดฐาน: 120 วินาทีในแต่ละวงการยึดฐาน

แต้มการยึดฐานไม่ทับซ้อนกัน และสะสมแยกจากกัน การรีเซ็ตหนึ่งในตัวนับ ไม่ได้รีเซ็ตส่วนอื่นๆ.

6.1.1. เงื่อนไขชัยชนะ

 • สำหรับฝั่งโจมตี  – ทำลายทุกรถถังฝั่งป้องกัน หรือยึดอย่างน้อยหนึ่งฐานศัตรู ภายในเวลาที่กำหนด
 • สำหรับฝั่งป้องกัน – ทำลายรถถังฝั่งโจมตีทุกคัน หรือรอดอย่างน้อยหนึ่งรถถังจนกว่าเวลาจะหมดลง ระหว่างทีมป้องกันทีมโจมตีได้จากการเข้ายึดฐาน
 • ถ้าเมื่อเวลาสิ้นสุดลง ยังมีอย่างน้อยหนึ่งรถถังฝั่งป้องกันทำงานอยู่ (มีหนึ่งแต้ม HP หรือมากกว่า) และฐานไม่ได้ถูกยึด ทีมป้องกันเป็นฝ่ายชนะ
 • ถ้าเกิดการเสมอ (เมื่อทั้งสองทีมทำลายรถถังฝั่งตรงข้ามพร้อมๆกัน) รอบนัดจะมีการแข่งใหม่ด้วยตำแหน่งเดิม ในกรณีที่เสมอ ทั้งสองทีมจะต้องแจ้งทางผู้จัดงานทันทีหลังการรบสิ้นสุด

6.1.2. กระบวนการการรบ

 • BO3 ประกอบด้วยหนึ่งแผนที่ และ สูงสุดสามการรบ
 • BO9 ประกอบด้วยสี่แผนที่ และ สูงสุดเก้าการรบ
 • หนึ่งแผนที่ประกอบด้วยสองการรบที่ซึ่งแต่ละทีมเล่นหนึ่งครั้งในฝั่งโจมตี และอีกครั้งในฝั่งป้องกัน.
 • เพื่อชนะ BO3, ทีมต้องการชัยชนะสองในสาม ถ้าหนึ่งทีมได้สองชัยชนะ อีกการรบจะไม่จำเป็นต้องเล่น
 • เพื่อชนะ BO9, ทีมต้องการชัยชนะห้าในเก้า ถ้าหนึ่งทีมได้ห้าชัยชนะ การรบที่เหลือจะไม่จำเป็นต้องเล่น

6.2. ตัวปรับแต่งไคลเอนต์เกม World of Tanks และสกิน (ทุกๆด่าน)

ทุกๆตัวปรับแต่งไคลเอนต์เกม และสกินใน World of Tanks จะถือเป็นเรื่องต้องห้าม การยกเว้นเฉพาะในกฎนี้นั้นคือ Spectator Mod (อ้างอิง 6.2.1.) ระหว่างการถ่ายทอดสด ซึ่งสามารถใช้งานได้ในเวอร์ชั่นล่าสุด และ ทุกการปรับแต่งใดๆจากการทางผู้จัดงาน

6.2.1. ตัวปรับแต่งเกมไคลเอนต์ World of Tanks ส่วนสังเกตการณ์ (ทุกด่าน)

ผู้เล่นทุกคนจะต้องติดตั้ง World of Tanks Game Client Spectrum Modification (เรียกอีกอย่างว่า Spectator Mod) ในโฟลเดอร์ res_mod สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการแข่งขันที่ออกอากาศทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น (Major League Finals และ Masters Finals) ผู้เล่นทุกคนต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่า Spectator Mod ทำงานตลอดเวลาและหากจำเป็นให้ลบการปรับเปลี่ยนไคลเอ็นต์เกมอื่น ๆ ของ World of Tanks ที่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ Spectator Mod The Spectator Mod ที่จะใช้จะถูกส่งไปยัง ตัวแทนทีม ทางอีเมลล์โดย ผู้จัดงาน

6.3. กติการถถัง (ทุกด่าน)

ทีมงานอาจประกอบด้วยรถถังที่มีอยู่ในเกมที่สามารถปลดล็อคในผังวิทยาการเทคโนโลยีที่มีค่าประสบการณ์ตามแพทช์ปัจจุบัน (รถถังรางวัลใด ๆ หรือรถถังที่ไม่สามารถหาได้อีกต่อไปเป็นสิ่งต้องห้าม)

อนุญาตให้ใช้สกินทั้งหมดในเกม ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์และทรัพย์สินในเกมอื่น ๆ สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาจนกว่าทีมตัวแทนจะยืนยันว่าทีมงานของเขาพร้อมแล้ว (สำหรับรายการที่ออกอากาศ) หรือการนับถอยหลังของสนามรบเสร็จสิ้น (สำหรับการแข่งขันแบบอัตโนมัติ)

จำนวนคะแนนยานพาหนะทั้งหมดในทีมหนึ่งต้องไม่เกิน 70 คะแนน (สำหรับทีม 7 คน)

6.4. ก่อนการรบ (เพลย์ออฟ และไฟนอล)

ผู้จัดงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างห้องฝึกซ้อม

ห้องฝึกซ้อมจะถูกสร้างขึ้น 20 นาทีก่อนเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  และผู้เล่นทุกคนควรเข้าร่วมทันที หากทีมไม่สมบูรณ์สิบ (10) นาทีหลังจากเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  เกมจะเริ่มต้นโดยไม่มีผู้เล่นที่หายไป

ผู้จัดงานจะแจ้งผู้แทนทีมเมื่อการรบเริ่มต้นขึ้น

6.4.1. เลือกแผนที่ และจุดเริ่มเกม (เพลย์ออฟ และไฟนอล)

ตำแหน่งทีม ทางซ้ายของการจับคู่ บนตารางการแข่งอย่างเป็นทางการ สามารถที่จะเลือกเพื่อหยิบ/แบน.

ทุกการรบใน APAC League จะเล่นบนแผนที่ต่อไปนี้ (อ้างอิงไปยัง “กลุ่มแผนที่”):

 • Mines
 • Cliff
 • Prokhorovka
 • Himmelsdorf
 • Murovanka
 • Sand River

เฉพาะตัวแทนทีม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยพวกเขา จะได้รับอนุญาตในการสร้างตัวเลือกแผนที่ และแบนจากทีมของพวกเขา

การกำจัดแผนที่ ดำนินไปในการแข่งขัน Bo9 ดังต่อไปนี้:

 • ทีม A กำจัดแผนที่
 • ทีม  B กำจัดแผนที่
 • ทีม  A เลือกแผนที่แรก
 • ทีม  B เลือกแผนที่สอง
 • ทีม  B เลือกแผนที่สาม
 • ทีม  A เลือกแผนที่สี่
 • แต่ละทีมเลือกจุดเริ่มต้นของตนเองในการเลือกแผนที่ของฝั่งตรงข้าม

6.4.2. รูปแบบทีมรถถัง (เพลย์ออฟ และไฟนอล)

ในรอบเพลย์ออฟ และไฟนอล ทีมรถถังตั้งต้นต้องส่งไปให้ผู้จัดงาน ในตอนเริ่มของทุกการรบ ระหว่างการรบทีมมี หนึ่งนาทีในการส่งทีมรถถังไปยังผู้จัดงาน

การเลือกรถถังไม่ต้องเหมือนกับการตั้งค่าเฉพาะ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำเทียร์รถถัง

ผู้จัดงานจะแจ้งให้ทีมทราบเมื่อเข้าสู่ห้องซ้อมด้วยทีมรถถังของฝั่งตัวเอง

ถ้าทีมเข้าสู่การรบโดยไม่มีผู้เล่น และไม่มีการแทนที่ผู้เล่น ที่ไม่ตรงตามเวลา 10 นาทีก่อนเกมการแข่งขันเริ่มต้น ทีมซึ่งไม่สามารถเติมเต็ม 7 ผู้เล่นได้จะถูกปรับสิทธิการแข่งขัน

6.5. เงื่อนไข ของการแข่งใหม่ (เพลย์ออฟ และไฟนอล)

การแข่งใหม่ สามารถเกิดได้ทุกเมื่อ ระหว่างเพลย์ออฟ และไฟนอล เนื่องจากปัญหาด้านซอฟท์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ ถ้าไม่มีทีมใดได้รับผลประโยชน์ที่แน่ชัด การตัดสินใจจะทำโดยผู้จัดงาน ประโยชน์ที่มีรวมถึง แต่ไม่จำกัดไปยัง:

 • รถถังใดๆที่ถูกส่องโดย หรือในทีมใดๆ
 • ทุกดาเมจที่ทำโดยหรือไปยังทีมใดๆ
 • ทุกดาเมจที่ได้รับเนื่องด้วยการปะทะทางสิ่งแวดล้อม
 • ทุกแต้มการยึดฐานใดๆที่ได้รับโดยทีมใดๆ

6.6. เสมอ (ทุกด่าน)

ทุกเกมการแข่งที่เสมอ ถ้า และ เฉพาะถ้า หน้าจอผลการรบที่แสดงหลังการสิ้นสุดแสดงผล “เสมอ”.

ในกรณีที่เสมอ การรบทำคะแนน 0:0 และการแข่งขันเริ่มใหม่ภายใต้เงื่อนไขเดิม

6.7. พัก (ทุกด่าน)

เวลาการพักมาตรฐานระหว่างทุกการรบคือ 2 นาที ถ้าตัวแทนของทั้งสองทีมพร้อมแล้ว ก่อนเวลานั้นระหว่างด่านห้องฝึกซ้อม การแข่งขันจะดำเนินต่อไป

6.8. รีเพลย์หลังการรบและ Python Logs (ทุกด่าน)

6.8.1. รีเพลย์

เป็นข้อบังคับสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนเพื่อเปิดใช้งาน "บันทึกการรบ" ตลอดช่วงเวลาการแข่งขันทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้แทนทีมทุกคนจะต้องบันทึก รีเพลย์ ทั้งหมดจากผู้เล่นทั้งหมดในทีมของตนเป็นไฟล์ * .zip และเก็บไว้เป็นเวลา 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบตัดเชือกเมเจอร์ลีกส์ ไฟล์ รีเพลย์ ต้องจัดเตรียมหากผู้จัดงานร้องขอ

ตัวแทนทีมจะต้องอัปโหลด รีเพลย์ ทั้งหมดของผู้เล่นไปยัง wotreplays.com ภายในสิบสอง (12) ชั่วโมงหลังจากจบการแข่งขัน การเล่นซ้ำที่ไม่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าขาดหายไปและถูกลงโทษด้วยเช่นกัน การดำเนินการใด ๆ ที่ขัดขวางการทำงาน หรือโกงรีเพลย์ จะถือว่าขาดหาย โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ผู้จัดงาน

6.8.2. Python Logs

ตัวแทนทีม ต้องส่ง Python Logs ทั้งหมดไปยัง ผู้จัดงาน ภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากจบการแข่งขัน ใบบันทึกที่ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้จะถือว่าขาดหายไปและถูกลงโทษด้วยเช่นกัน  การดำเนินการใด ๆ ที่ขัดขวางการทำงาน หรือโกง Log จะถือว่าขาดหาย โดยดุลยพินิจของ Organizer ใด ๆ 

ย่อลง

7. การลงโทษ

ขยาย

ถ้าผู้เข้าร่วมทำผิดกฎ หรือมากกว่าที่ปรากฎในกฎคู่มือนี้ พวกเขาจะถูกลงโทษตามระดับของการละเมิด

ผู้จัดงานจะตัดสินใจด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่า การกระทำผิดกฎหมายมีผลต่อผลของการแข่งขันเท่าที่จะนับและไม่สามารถนับได้

ในกรณีที่เฉพาะเจาะจงบทลงโทษสำหรับกฎสามารถปรับเปลี่ยนให้รุนแรงขึ้นหรือรุนแรงได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการลงโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผู้จัดงาน แต่เพียงผู้เดียว

ผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลหรือคำชี้แจงใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บทลงโทษที่เฉพาะเจาะจง

บทลงโทษอาจอยู่ในรูปแบบทับซ้อน

มีจำนวนการลงโทษที่จำหน่ายของผู้จัดงาน ด้านล่างนี้คุณสามารถหารายชื่อของหนึ่งในส่วนที่ใช้กันมากที่สุด:

 • แบน.
 • ตัดสิทธิ
 • ปรับรางวัล
 • เตือน

7.1 การทำผิดที่วิกฤต

การทำผิดที่รุนแรงคือหนึ่งในผลในการสร้างสถานการณ์ที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ (หรือยากในการแก้ไข) โดยไม่ต้องแสดงการการกระทำใดๆจากกลุ่มในการเข้าร่วมในการกระทำความรุนแรงนี้ ตามอิทธิพลที่ส่งผลโดยตรงจากความผิดนี้ หรือไม่ก็ตาม.

การลงโทษมาตรฐาน:

 • แบนสำหรับผู้เล่นและ/หรือทีม
 • ปรับรางวัล 100% 

7.2 การทำผิดที่สาหัส

คือหนึ่งในสถานการณ์ที่แก้ไขได้ โดยไม่ต้องแสดงการการกระทำใดๆจากกลุ่มในการเข้าร่วมในการกระทำความรุนแรงนี้ ตามอิทธิพลที่ส่งผลโดยตรงจากความผิดนี้ หรือไม่ก็ตาม. สถานการณ์ต้องมีผลกระทบรุนแรงในกระบวนการของ APAC League 

การลงโทษมาตรฐาน:

 • ตัดสิทธิ์สำหรับการเป็นผู้เล่น และ/หรือทีม
 • ปรับรางวัล30% 

7.3 การทำผิดที่เคร่งครัด

คือหนึ่งในการทำผิดหรือการพยายามสร้างสถานการณ์ที่อาจจะหรือไม่อาจจะ ที่มีการส่งผลต่อกระบวนการ APAC League 

การลงโทษมาตรฐาน:

 • ตัดสิทธิ์ของผู้เล่น
 • ปรับรางวัล 15% 

7.4 การทำผิดเล็กน้อย

คือการทำความผิดใดๆ หรือทั้งหมดที่ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการใน APAC League, หรือส่งผลเพียงเล็กน้อย

การลงโทษมาตรฐาน:

 • เตือน.
 • ปรับรางวัล 5% - 10% 
ย่อลง

8. กฎการปรับแต่ง

ขยาย

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขกฎคู่มือที่มาตามดุลยพินิจ และ ในกรณีพิเศษ การตัดสินใจ ไม่ครอบคลุมไปยังส่วนของกฎคู่มือ เพื่อป้องกัน เพื่อรักษาจิตวิญญาณของการแข่งขันที่เป็นธรรมและความเป็นนักกีฬา

ย่อลง

9. การเข้าร่วม

ขยาย

โดยการเข้าร่วม APAC League คุณได้รับรู้ และเข้าใจ และตกลงในการใช้งานกฎทั้งหมดที่มีนี้ และ  เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พนักงานของผู้จัดงาน ถูกแบนจากการเข้าร่วมในทุกเกมการแข่งขันของ APAC League.

ทุกพาร์ทเนอร์ของ APAC League ถูกแบนจากการเข้าร่วมในทุกเกมสำหรับระยะเวลาของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง

โดยการเข้าร่วมใน APAC League, แต่ละผู้เข้าร่วมได้ตกลงว่า ผู้เข้าร่วมได้อ่าน และเข้าใจในข้อตกลงตามกฎคู่มือพร้อมกันกับภาคผนวก End User License Agreement (EULA), Terms of Service (ToS), Privacy and Cookie Policy, กฎของเกม และกฎฟอรั่มของ MMO “World of Tanks”. รวมถึงความยินยอมของผู้เข้าร่วม  ในการใช้ชื่อรูปภาพเสียงความคล้ายคลึงกันและประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกอากาศการแข่งขันและเพื่อใช้ในสื่ออื่น ๆ ดังที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในกฎคู่มือ

ผู้เข้าร่วมยืนยันว่าเขานั้นคืออายุ 18 ปีหรือมากกว่า (หรือ ถ้าต่ำกว่า 18 ปี เขานั้นจะต้องมีการรับรองจากผู้ปกครอง).

ย่อลง
ปิด