About Rating

การมอบ Victory Points

เงื่อนไข จำนวนของ Victory Points
การย้านชิปแคลน 1,000
ครอบครองพื้นที่พื้นฐานของแอสการ์ด 2,000
ครอบครองพื้นที่ปรกติของแอสการ์ด 2,000
ครอบครองพื้นที่ใดๆของวาฮัลล่า 10,000

 

  • ข้อมูลเกี่ยวกับ Victory Points จะมีขึ้นหลังการรบครั้งแรกของกิจกรรมเริ่มขึ้น และจะอัพเดททุกชั่วโมง

การมอบ Fame Points

  • จำนวนพื้นฐานของ Fame Points ที่ผู้เล่นจะได้รับระหว่างการรบผ่านทั้งกิจกรรมจะเท่ากับจำนวนรวมค่าประสบ กาณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุกๆการรบ, หารโดย 15. ไอดีพรีเมี่ยม และโบนัสอื่นๆ ไม่นับรวมในการคำนวนค่า EXP
  • สมาชิกของแคลน ที่เข้าร่วมในการปฎิวัติ หรือการขึ้นฝั่ง จะได้รับจำนวน Fame Points ตามปรกติในแต่ละการรบ ยกเว้นการรบกับเจ้าของพื้นที่
  • โบนัสทั้งหมดที่มีให้ ในระหว่างกิจกรรมจะแสดงที่ตารางด้านล่างนี้  โบนัสเหล่านี้จะใช้งาน ก่อนการคำนวนผลรวมของค่า Fame Points สุดท้ายที่ได้รับ ถ้าเงื่อนไขตรงตามที่ปรากฎ ผลจะใช้งานได้
เงื่อนไข โบนัส Fame Points ผลที่ได้
เข้าร่วมการรบสำหรับการขึ้นฝั่ง หรือ or ปฎิวัติระหว่างกิจกรรม Twilight of Gods จำนวนพื้นฐาน
เข้าร่วมการรบสำหรับพื้นที่ (โจมตีพื้นที่คู่ต่อสู้ ป้องกันพื้นที่ ตอบโต้การรบ) x5
เข้าร่วมการรบกับเจ้าของพื้นที่ระหว่างการปฎิวัติ หรือทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง x5

 

  • ค่าสัมประสิทธิ แต่ละประเภท มีมูลค่าดังนี้:
พื้นที่ ค่าสัมประสิทธิ
พื้นที่ปรกติในแผนที่เดิม 1.0
พื้นที่ปฎิวัติในแผนที่เดิม 1.0
ประตูสู่ แอสการ์ด 2.0
พื้นที่ปรกติในแอสการ์ด 4.0
พื้นที่ทั่วไปในแอสการ์ด 4.0
Valhalla 10.0

 

  • ค่าสัมประสิทธิในทุกประเภทการรบ และ ประเภทพื้นที่ มีการคะนวนระหว่างกัน.

โน๊ต: การเตรียมผลการรบไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการกระทำผิดกฎของกาารแข่งขัน และ จะห้ามกระทำโดยเด็ดขาด  ผู้เล่นที่พบว่าทำการดังกล่าว จะโดนลบคะแนน Fame Points หรือถูกแบนไอดี

ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้ง เมื่อมีการมอบ Victory หรือ  Fame Points (เนื่องจากสงสัยว่าทำการรบผิดกฎ หรืออื่นๆ), ผู้ดูแลของทาง Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ในการถามหารีเพลย์ สกรีนช๊อต และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ถ้าข้อมูลไม่มี ทางผู้ดูแลจะทำการตัดสินใจด้วยตัวเอง และเราขอแนะนำให้ท่านเปิดการบันทึกรีเพลย์ไว้ในส่วนตัวเลือกของเกม

  • ข้อมูลเกี่ยวกับอันดับผู้เล่นในหอเกียรติยศ จะอัพเดททุกชั่วโมง
ปิด