แผนที่โลก

: หอเกียรติยศ

เริ่มกิจกรรม: ระยะเวลา: กฏของกิจกรรม ดูแผนที่
ข้อมูลเมื่อ:
ตำแหน่งของคุณ: ไปยังตำแหน่งของคุณ ไปยังประวัติย่อกองทัพ กลับไปยังอันดับทั่วโลก
ผู้เล่น กองทัพ ตำแหน่ง คะแนนชื่อเสียง รางวัล
+
ผู้เล่นออกจากกองทัพไปแล้ว

รางวัลส่วนตัว

พันธบัตรรางวัล รูปแบบสามมิติให้เป็นรางวัล รูปแบบสองมิติให้เป็นรางวัล พาหนะรางวัลตามที่คุณต้องการ ลายพรางฤดูร้อน ลายพรางฤดูหนาว ลายพรางทะเลทราย x 1
+
ผู้เล่นออกจากกองทัพไปแล้ว

รางวัลส่วนตัว

พันธบัตรรางวัล รูปแบบสามมิติให้เป็นรางวัล รูปแบบสองมิติให้เป็นรางวัล พาหนะรางวัลตามที่คุณต้องการ ลายพรางฤดูร้อน ลายพรางฤดูหนาว ลายพรางทะเลทราย x 1
ตำแหน่งต่อหน้า:
อันดับกองทัพของคุณ: ไปยังตำแหน่งของกองทัพคุณ กลับไปยังอันดับทั่วโลก
กองทัพ คะแนนชื่อเสียง รางวัล
+

รางวัลกองทัพ

ทองในเกม ตัวคูณพันธบัตรรางวัล x
x
+

รางวัลกองทัพ

ทองในเกม ตัวคูณพันธบัตรรางวัล x
x
ตำแหน่งต่อหน้า:
ปิด