Làm thế nào để đăng ký một tài khoản trong World of Tanks!"

Thực hiện theo các bước đơn giản và bạn sẽ được chơi WOT chỉ trong ít phút:

Xin lưu ý!

Làm thế nào để đăng ký một tài khoản trong World of Tanks!
Thực hiện theo các bước đơn giản và bạn sẽ được chơi WOT chỉ trong ít phút:

Xin lưu ý!

# 1. Nhập e-mail hợp lệ vì nó sẽ được dùng  để đăng nhập

# 2. Nhập Tên người dùng. Sử dụng các ký tự Latin, chữ số và dấu gạch dưới.

# 3. Nhập mật khẩu của bạn. Chiều dài tối thiểu là 6 ký tự. Chỉ được sử dụng các ký tự Latin, chữ số và dấu gạch dưới.

# 4. Nếu bạn đã có tài khoản ​​Facebook  hoặc Gmail, bạn có thể sử dụng nó để đăng ký nhanh hơn.

Di chuyển xuống một chút và bạn sẽ thấy cửa sổ này. Tiếp tục thực hiện các bước sau:


# 3.1 Xác nhận mật khẩu được nhập trong bước 3.

# 5. Nhập lại Captcha mà bạn thấy trong hình bên cạnh.

# 6. Nếu bạn có một mã số mời tham dự, bấm vào liên kết và nhập mã số đó.

# 7. Nhấn "Chơi miễn phí" để tiếp tục đăng ký.

 

Sau khi nhấn "chơi miễn phí", bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ xác nhận.

Đồng thời, bạn sẽ nhận được e-mail từ "no-reply@worldoftanks.asia với các chi tiết xác nhận.


 Bạn có thể xác nhận đăng ký bằng 1 trong 2 cách sau:

# 1. Bằng cách nhấn vào liên kết trong e-mail của bạn (1.)

# 2. Nhâp code (2.) từ  email của bạn vào trang: https://worldoftanks.asia/registration/en/verify/


Nếu bạn đã thực hiện mọi thứ thành công, bạn sẽ thấy trang sau đây:

 

Bấm vào nút màu da cam và bắt đầu tải trò chơi!

 

Bấm vào nút màu da cam và bắt đầu tải trò chơi!

Close