Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản

Để đảm bảo việc chuyển đổi tài khoản thông suốt từ máy chủ hiện tại của bạn đến máy chủ ASIA , xin vui lòng tuân thủ các nguyên tắc sau :

Hướng dẫn

  • Tạo một tài khoản (nếu bạn chưa có) trên cụm máy chủ ASIA, với tên mới mà bạn mong muốn. Hướng dẫn tạo tài khoản có thể được tìm thấy ở đây.
  • Để nộp đơn chuyển đổi tài khoản, xin vui lòng nhấn vào đây.
  • Không được thực hiện giao dịch vàng trong suốt quá trình chuyển đổi tài khoản.

 

Điều khoản và điều kiện

  • Người chơi phải tạo một tài khoản trên cụm máy chủ ASIA.
  • Việc chuyển đổi tài khoản sẽ chỉ được chấp nhận từ máy chủ VN.
  • Tài khoản trên máy chủ ASIA sẽ được thay thế hoàn toàn bởi tài khoản trên máy chủ VN.
  • Có khả năng sẽ khóa tài khoản (lên tới 1 tuần) trên cả hai máy chủ trong quá trình chuyển đổi tài khoản .
  • Tất cả vàng và các gói quà tặng được mua từ máy chủ ASIA sẽ được lưu vào tài khoản cụm sever ASIA (trừ vàng dành cho việc đổi tên, tạo Clan và đổi tên Clan).
關閉