AU - ANZ Premier League Season 3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[AU] ANZ Premier League Season 3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 8/8 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • 25,000 AUD Tổng giải thưởng
 • AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5 + 2 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 50
 • Thông tin thêm This tournament is open to players physically residing in Australia and New Zealand ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter. Reward vehicles and wheeled vehicles are not allowed.

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River
Tundra
Ghost Town

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Regulations
 • Tiebreaker Maps
Regulations

Regulations

Full rulebook: LINK

Tiebreaker Maps

Tiebreaker Maps

In the group stage the following maps will be used for tie-breakers;

Round 1 - Mines

Round 2 - Himmelsdorf

Round 3 - Prokhorovka

Round 4 - Murovanka

Round 5 - Tundra

Round 6 - Ghost Town

Round 7 - Cliff

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 10,000 AUD per team
2nd 5,000 AUD per team
3rd 3,000 AUD per team
4th 2,500 AUD per team
5th 1,500 AUD per team
6th 1,250 AUD per team
7th 1,000 AUD per team
8th 750 AUD per team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng