[MY] MY Super League "Merdeka" Edition - Solo registrations
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[MY] MY Super League "Merdeka" Edition - Solo registrations

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 47 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 50
 • Thông tin thêm This tournament is a Community-organized activity with the support of Wargaming Asia, and it's open to players physically residing in Malaysia ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter.

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River
Ruinberg
Ghost Town

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • 1v1 Qualifiers Regulations
 • League Regulations
 • Official Rulebook
 • Terms & Conditions
Stage Structure

Stage Structure

 • August 20 - 1v1 Qualifiers: Round Robin Bo1
 • August 31 - September 12 - Group Stage: Round Robin Bo5
 • September 18-25 - Playoffs: Single Elimination Bo9
1v1 Qualifiers Regulations

1v1 Qualifiers Regulations

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 7 minutes
 • Map Pool: Himmelsdorf, Ensk, Mines, Ruinberg
 • Cap Time: 60 seconds
 • Fog of War: ON
 • Tank limitations: tech tree and collectors vehicles only. EBR 105 and reward vehicles not allowed.
League Regulations

League Regulations

 • Game Mode: Attack/Defense
 • Battle Time: 7 minutes
 • Roster Limit: 5 players + 1 reserve
 • Format: 5/50 (5x Tier 10)
 • Tank limitations: tech tree and collectors vehicles only. EBR 105 and reward vehicles not allowed.
Official Rulebook

Official Rulebook

Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • This tournament is open to players physically residing in Malaysia ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter.
 • This tournament is a Community-organized activity supported by Wargaming APAC.
 • Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.
 • The Organizers may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, the Organizers reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament. The Organizers may also spectate and stream the battles at their discretion.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st  18,000 gold per team
2nd  15,000 gold per team
3rd 12,000 gold per team
4th 9,000 gold per team
5th 6,000 gold per team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng