AU - ANZ B League Season 2 Registrations
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc đăng ký Đã kết thúc đăng ký

[AU] ANZ B League Season 2 Registrations

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc đăng ký Đã kết thúc đăng ký
Welcome to the registration for ANZ B League Season 2. Current ANZBL players can also use this page to confirm their participation in the next season.

Lịch thi đấu

Thời gian thi đấu sẽ được đăng tải sau khi kết thúc quá trình đăng ký.

Chi tiết

 • 39 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • TBD Tổng giải thưởng
 • AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 50
 • Thông tin thêm This tournament is open to players physically residing in Australia and New Zealand ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter.

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Terms & Conditions
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • This tournament is open to players physically residing in Australia and New Zealand ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament.
Đóng