HK Special - TW 2020 3v3 tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] [Special] TW 2020 3v3 tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

  • 24/64 Đội đã xác nhận
  • RR Nhánh Tour đấu
  • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 3
  • Chế độ đánh Encounter battle
  • Cấp xe VIII
  • Tổng cấp xe cho phép 24
  • Thông tin thêm This tournament is open to players physically residing in Taiwan ONLY – teams with players from any other regions will not be permitted to enter.

Bản đồ

Himmelsdorf
Ensk
Mines
Cliff
Pearl River
Pilsen

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng