ANZ Premier League 2020
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

ANZ Premier League 2020

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

  • 9 Đội đã xác nhận
  • SE + RR Nhánh Tour đấu
  • 10,000 AUD, 300,000 gold Tổng giải thưởng
  • AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 5 + 1 dự bị
  • Chế độ đánh Attack/Defense
  • Cấp xe X
  • Tổng cấp xe cho phép 50
  • Thông tin thêm This tournament is open to players physically residing in Australia and New Zealand ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter. Reward vehicles and wheeled vehicles are not allowed.

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River
Steppes
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

  • Regulations
Regulations

Regulations

Full rulebook: LINK

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Playoffs
1st 6,000 AUD per team
2nd 2,000 AUD per team
3rd-4th 1,000 AUD per team
Group Stage
5th 15,000 gold per player
6th 12,000 gold per player
7th 10,000 gold per player
8th 8,000 gold per player
9th 5,000 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng