AU - Protezch the Czech Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[AU] Protezch the Czech Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 7 Đội đã xác nhận
 • RR Nhánh Tour đấu
 • Gold, Premium Tank Tổng giải thưởng
 • AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 11 + 4 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - III
 • Tổng cấp xe cho phép 31
 • Thông tin thêm This is a community-driven tournament organized with Wargaming Asia support. The team that takes down the enemy President tank wins the battle.

Bản đồ

Himmelsdorf
Abbey
Ruinberg
Widepark

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Terms & Conditions
Date Schedule:

Date Schedule:

 • June 12 (Friday), 20:00 UTC+10
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Protezch the Czech. The team that takes down the enemy Kolohousenka tank wins the battle. Winning by capping is not allowed.
 • Roster Limit: 11 players + 4 reserves
 • Tank pick rules
  • 1x Tier I Kolohousenka tank per team
  • 10x Tier III tanks per team
  • Tech tree and Collectors' tanks only (no premium vehicles)
 • Tournament Format: Round Robin Bo1 + Top 2 teams Grand Final
 • Battle Time: 10 minutes
 • Server: ANZ
 • Event Discord server: https://discord.gg/cfMDNdG
 • Rule infringements regarding tank pick should be reported directly to the Organizers in the dedicated Discord server.
 • Tournament stream: https://www.twitch.tv/stewy__/
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • This is a community-driven tournament organized with Wargaming Asia support. For more info please message Stewy in the event Discord (https://discord.gg/cfMDNdG) or in game (IGN: KillStealSoIdier)
 • Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament. Rewards will be divided according to the number of battles played. Premium tank will be rewarded to the 11 winners of the final match.
 • Captains MUST confirm their team's lineup to validate their registration; teams that have not confirmed their lineups by the end of the registration period will not be able to participate in the tournament or receive prizes.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.
 • The Organizers and Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, the Organizers and Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament. The Organizers and Wargaming Asia may also spectate any tournament battles at their discretion.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Top 2 Showdown Winner Type 3 Chi-Nu Kai with Garage slot
Group Stage
1st Place 16,500 gold per team
2nd Place 11,000 gold per team
3rd Place 8,800 gold per team
4th Place 6,600 gold per team
5th Place 5,500 gold per team
6th Place 4,400 gold per team
7th Place 2,200 gold per team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng