HK AU - Beast Slayer Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] [AU] Beast Slayer Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
A pack of big German cats is on the loose, and a mysterious, fire-breathing hunter has been enlisted to bring them down. Known only as the Beast Slayer, he carries a legendary weapon that was once thought to be lost to the ravages of time. Join him as he embarks on the  Beast Slayer Tournament , and stand a chance to add the new ISU-152K  to your Garage!

Chi tiết

 • 126 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • ISU-152K, Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Attack/Defense, Encounter battle
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 2 players (2) Total Tier: At least 16 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Terms & Conditions
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Saturday, 15:00 UTC+8 (HK), 17:00 UTC+10 (AU)
Regulations:

Regulations:

 • Maximum Tier Points: 24
 • Tank Tier: VIII
 • Team Roster: 3 players only (no reserves)
 • Game Mode:
  • Group Stage: Encounter, Single Elimination BO1
  • Playoffs Stage: Attack/Defense, Single Elimination BO3
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Fog of War: ON
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament.
 • Captains MUST confirm their team's lineup to validate their registration; teams that have not confirmed their lineups by the end of the registration period will not be able to participate in the tournament or receive prizes.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place ISU-152K + Garage slot
2nd Place 2000 gold per player
3rd/4th Place 1000 gold per player
5th/8th Place 500 gold per player
9th/16th Place 250 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng