HK - Week #41 7v7 Tier VI
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] Week #41 7v7 Tier VI

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 7/32 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VI
 • Tổng cấp xe cho phép 42
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 6 players (2) Total Tier: At least 36 Tier Points Gold prizes will be divided among team members according to the number of battles played.

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Terms & Conditions
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Qualifiers: Single Elimination, Bo3
 • Stage 1: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Saturday, 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 1 reserve (max 8 players)
 • Max Teams: 32 teams
 • Format: 7/42 (7x Tier 6)
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • A minimum number of participating teams will be required in each tournament in order for prizes to be awarded, as follows.
  • 3rd – 4th place prizes: 8 teams
  • 5th – 8th place prizes: 16 teams
  • 9th – 16th place prizes: 32 teams
  Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament.
 • Captains MUST confirm their team's lineup to validate their registration; teams that have not confirmed their lineups by the end of the registration period will not be able to participate in the tournament or receive prizes.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 8400 gold per team
2nd Place 4200 gold per team
3rd/4th Place 2800 gold per team
5th/8th Place 1400 gold per team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng